Synlig og tilgjengelig språk - Tegnspråk og ASK

Signo kompetansesenter starter kursåret med å invitere ansatte i skoler, barnehager, PPT og annen rådgivningstjeneste over det ganske land til fagkurs 15. og 16. januar. Tittelen på kurset er: Å gjøre språket synlig –tilrettelegging for språk og kommunikasjon, tegnspråk og ASK.

OBS Påmeldingsfristen er 8. januar. Påmeldingsskjema og informasjon om kurset finner du på: www.signo.no/kurs

Lill-Johanne Eilertsen åpner kurset. Hennes forelesning handler om å anerkjenne kommunikative uttrykk.

Kurset har mange forelesere med bred og rikholdig erfaring fra opplæring og rådgivning til døve og hørselshemmede barn og unge med behov for ekstra tilrettelegging.

Alle medvirkende i kurset arbeider nå i Signo skole- og kompetansesenter. Bortsett fra Ina Lill Sandmo. Hun er rådgiver og ergoterapeut i IT, kommunikasjon og kognisjon ved NAV Hjelpemiddelsentralen. Ida orienterer og informerer om aktuelle kommunikasjonshjelpemidler.

Kurset er praksisnært med eksempler og erfaringer fra barnehager, skoler og rådgivning. Dette blir knyttet opp og belyst med teori.
Velkommen til et kurs som gir faglig påfyll og mulighet til å møte kollegaer i fagfeltet!

Del denne siden