Signos historie lettere tilgjengelig for forskning

I sommer avleverer stiftelsen Signo sitt historiske arkiv for perioden 1890-2002 til Misjons- og diakoniarkivet (MDA) ved VID vitenskapelige høyskole. Signo gjør dermed historien sin tilgjengelig for studenter og forskere.

Arkivboks

Bedre sikret

Hele Signos historiske arkiv flyttes. "Innholdet vil være bedre sikret og ivaretatt ved å flytte det til MDA", sier generalsekretær Hege Farnes Hildrum.

Av Elisabeth Moe

Arkivet bidro til historiebok

Professor på VID, Inger-Marie Lid skrev boka «Diakoni og velferdsstat» i 2018. Den gangen tilbragte hun mye tid i kjellerlokalene til Signos hovedkontor på Nordstrand. Det historiske arkivet hadde da blitt systematisert av Riksarkivet i anledning Signos 120 års jubileum. Lid vurderer at dette arkivet har stor interesse for norsk diakoni- og funksjonshemmingsforskning.

Lurt å flytte arkivet

– Flyttingen gjør arkivet mer tilgjengelig for forskning og har betydning for diakonien som fag- og forskningsfelt, sier Inger-Marie Lid.

Generalsekretæren i Signo, Hege Farnes Hildrum, påpeker at Signo ikke har hatt spesielt god arkivkompetanse. Det historiske arkivet er heller ikke langt fremme i bevisstheten til Signos ansatte i det daglige. Den 25.mai i 2021 besluttet derfor hovedstyret å avlevere det til MDA.

– Arkivet vil være bedre sikret og ivaretatt ved å flytte det til MDA. Som diakonal organisasjon har Signo en forpliktelse til å tilgjengeliggjøre historien for forskning og jeg kan ikke se for meg at historien vår får et bedre hjem enn nettopp på VID, sier Hege Farnes Hildrum.

Del denne siden