Signomodellen er i gang

- Dette er en stor dag for oss! Generalsekretær Hege Farnes Hildrum kunne i dag klippe snoren inn til kursrommet på Signo Conrad Svendsen senter, for å markere startskuddet for den aller første kursdagen i Signomodellen.

Generalsekretæren klipper snoren

Klippet snoren for første kursdag

Den 1. mars 20222 kunne Signos generalsekretær, Hege Farnes Hildrum, erklære Signomodellen for åpnet. Alle ansatte i Signo vil fremover få tilgang til tegnspråkopplæring på sitt nivå.

Tekst: Rachel Olsen (Signo Conrad Svendsen senter)
Foto: Elisabeth Moe

Signomodellen er et helt nytt system for intern tegnspråkundervisning i Signo, som skal sørge for at alle ansatte i virksomhetene får like muligheter for læring. Nyansatte i Signo vil på denne måten få rask tilgang til kunnskap om tegnspråk.

Skal løfte arbeidsmiljøet

- Vi ønsker at vi skal ha et bra arbeidsmiljø og at alle brukere og ansatte skal oppleve et språklig fellesskap, forklarer generalsekretæren.

- Signo er en flerspråklig arbeidsplass og for at vi skal kunne være gode kollegaer trenger vi at alle snakker tegnspråk. Derfor er jeg superstolt av det gode arbeidet som er utført med Signomodellen så langt!

Fagledere får blomster

Engasjerte og fornøyde fagledere

Hilde Gjermundrød (t.v) og Eva Abildgaard har ledet arbeidet med Signomodellen det siste året. Nå kan de markere første milepæl i utviklingsarbeidet, ved at første kursnivå er i gang.

- Signomodellen vil rulles gradvis ut. Denne våren starter vi med å kjøre kurs 1 i flere omganger, mens de som er mer erfarne med tegnspråk, må vente til høsten for kursing, forklarer Hilde Gjermundrød og Eva Abildgaard. De er fagledere på henholdsvis Signo skole- og kompetansesenter i Andebu og Signo Conrad Svendsen senter i Oslo, og har det siste året ledet arbeidet med å utvikle den nye læringsplattformen for tegnspråk.

Obligatorisk oppstartskurs

Gjennom workshops, fagdager og kursing har de kommet et langt stykke på vei i arbeidet. Nå har alle Signos ansatte tilgang til et digitalt oppstartskurs, hvor man gjennom tekst og video får en enkel introduksjon til tegnspråklig teori. Her kommer man også i gang med å lære håndalfabetet og noen enkle tegn og fraser.

Oppstartskurset er obligatorisk for ansatte i Signo, og danner grunnlaget for videre læringsforløp, som vil bestå av fysiske kurs, praksis og egentrening. Læringsforløpet strekker seg over tre ferdighetsnivåer. De ansatte må vurdere hvilke nivå det er naturlig at de starter på, alt etter grad av tegnspråkkompetanse.

Meld deg på kurs her. 

kursdeltakere

Deltakere på første kurs i Signomodellen i gang med praktiske øvelser.

Er du ansatt i Signo og i tvil om hvilke nivå du befinner deg på, kan du snakke med din nærmeste leder. Du kan også lese om de ulike nivåene ved å klikke på «Om Signomodellen», inne på den digitale plattformen.