Signokonferansen 2019

Tema for årets konferanse er Autismespekterforstyrrelser og hørselsnedsettelse. Konferansen finner sted 19. og 20. november.

Å ha en autismespekterforstyrrelse (ASF) og å være døv eller hørselshemmet kan være utfordrende. Noen personer har i tillegg andre diagnoser og tilstander som krever tilpasning og tilrettelegging. Konferansen retter søkelyset mot slike komplekse og sammensatte tilstander og behov.

Programmet vil inneholde forelesninger som belyser teori og forskning og presentasjoner fra praksis på ulike arenaer.
Konferansen passer for ansatte i barnehager, skoler, voksenopplæring, PPT og annen rådgivningstjeneste og for ansatte som gir tjenester i boliger, tilrettelagt arbeid eller fritid.

Dette blir 2 dager med faglig påfyll og mulighet til å utveksle erfaringer med kollegaer. Arrangement er åpent, og alle som er interessert i temaet, er velkommen til å delta!

Del denne siden