Signo tar i bruk IBG - interaktiv borgerguide

Signo har fått midler fra Extrastiftelsen til et pilotprosjekt for å teste ut verktøyet IBG (Dansk: Interaktiv borgerguide) - en digital løsning for mennesker med nedsatte funksjoner, for å ta mer styring i eget liv. Målet er økt selvstendighet og brukermedvirkning.

Tilgjengelig for alle

Løsningen bygger på de nyeste prinsippene for tilgjengelighet og brukervennlighet. (Foto: ibg.social/) Flere historier

Av Elisabeth Moe

Signo Vivo leder an pilotprosjekt

En av våre største virksomheter i Vestfold, Signo Vivo, er allerede i gang. Miljøterapeut Annicken Lauritzen leder prosjektet.

Et sosialt samlingspunkt

– Utstyret er tenkt å være et sosialt samlingspunkt og skal være aktivt i hele prosjektfasen. Det gir gode muligheter for kommunikasjon. Slik kan menneskene som bruker oss gjøre egne valg, forteller Annicken Lauritzen.

Gir god oversikt

De store informasjonstavlene er mest iøynefallende. Her kan boligen og arbeidsplassen informere og kommunisere om blant annet hvem som er på jobb til enhver tid, hvilke aktiviteter som pågår, komme med forslag og for eksempel bestille bil. Man kan også melde seg på og av aktiviteter via disse skjermene.

Mobil tilpasning gir bedre kommunikasjon

Informasjonen på tavlene kan også tilpasses nettbrett og smarttelefon slik at de som benytter tjenestene våre kan få informasjonen uansett hvor de er.

Nyheter på tegnspråk

Prosjektet skal blant annet bidra til at menneskene som bor hos oss selv produserer nyheter på tegnspråk. Hverdagen blir mer forutsigbar når man vet hva som skal skje.

Les mer om IBG på deres hjemmeside

Del denne siden