Nytt og formalisert samarbeid med Nydalen videregående skole

To av Signos virksomheter har inngått samarbeidsavtaler med Nydalen videregående skole. Dette er en avtale som bidrar til å gi elever og arbeidssøkende relevant arbeidspraksis.

Populær knutepunktskole

Nydalen videregående skole er lokalisert i Oslo, men er et skoletilbud for elever fra hele landet. Skolen er en knutepunktskole som tilbyr undervisning i og på tegnspråk, og er et populært skolevalg blant døve elever i Norge.

Hvorfor er det ønskelig for Nydalen videregående skole å inngå en samarbeidsavtale med Signo Conrad Svendsen senter og Signo Rycon AS?

- Vi har vært så heldige å få en samarbeidsavtale med Signo Rycon AS og Signo Conrad Svendsens Senter der vi blant annet har sikret oss praksisarenaer for våre elever. De av elevene våre som velger helse- og oppvekstfag og salg, service og reiseliv trenger relevant praksis for å fullføre og bestå programfagene sine, og senere komme ut i lære. Vi opplever at de fleste elevene våre ønsker å arbeide i tegnspråklig miljø, og tegnspråklige praksisplasser vokser ikke på trær så vi er lykkelige for de muligheter dette gir, forteller Tone-Britt Handberg, avdelingsleder for tegnspråkavdelingen på Nydalen videregående skole.

- Det er ikke første gang at elever fra Nydalen har praksisplass hos Signo, men det er første gang vi har formalisert en samarbeidsavtale. Tidligere har det stort sett vært avhengig av nettverk og bekjentskap. Det at man nå har fått disse samarbeidsavtalene på plass gjør at Nydalen er sikret praksisplasser uavhengig av hvem som kjenner noen som er villig til å ta inn en praksiselev, tilfører Tone-Britt.

Praksisplasser er også en god rekrutteringsarena

Elever og lærlinger fra både videregående, høyskoler og universitet får opplæring og praksis på Signo Conrad Svendsen senter. Mange studenter, elever og lærlinger er innom Signo i løpet av et år, og disse blir godt kjent med Signo.

- Denne samarbeidsavtalen med Nydalen gir oss bedre forutsigbarhet. Det gjør at vi i Signo kan planlegge og legge bedre til rette for å ta imot praksiselever, og også gjøre praksisoppholdet til elevene bedre, sier Anine Sigurdssøn, avdelingsleder på Signo Conrad Svendsen senter.

Tone-Britt og Anine trekker også frem at samarbeidet kan være en fin rekrutteringsarena for Signo.

- Elevene våre på helse- og oppvekstsfag får erfaring fra en reell arbeidssituasjon og en fabelaktig mulighet til å få relevant praksis i et tegnspråklig miljø. I tillegg er det en flott mulighet for dere i Signo å få rekruttert unge, nyutdannede ansatte, sier Tone-Britt.

I avtalen Signo Rycon AS har inngått er det ønskelig å markedsføre seg slik at arbeidssøkere og elever skal vite om Signo Rycon AS sitt tilbud i møte med NAVs saksbehandlere. Det er ingen selvfølge at NAV kjenner til at Signo Rycon AS.

Signo Rycon AS sine deltakere trenger også praksis, og deres avtale åpner derfor for at deres deltakere kan få arbeidstrening på Nydalen Videregående skole. Ifølge Hilde Jørgensen Astrup, som er konstituert daglig leder i Signo Rycon AS, vil det gi mange flere muligheter for deres deltakere å være i et tegnspråkmiljø,

Det er et samfunnsansvar å legge til rette for at unge mennesker får mulighet til å utdanne seg, sier generalsekretær Hege Farnes Hildrum. Vi tror fremtiden vil bringe rekrutteringsutfordringer i helse- og omsorgsyrkene, og da er døve, tegnspråklige ungdommer en spennende gruppe for oss å bli kjent med. Disse nye samarbeidsavtalene er et solid skritt i riktig retning, og med den riktige utdanningen er dette den arbeidskraften Signo vil trenge i årene som kommer, avslutter Hildrum!

Del denne siden