Nye måter å undervise tegnspråk på

Signo har utarbeidet en ny modell for intern tegnspråkopplæring. Signo-modellen systematiserer opplæringen, slik at ansatte i alle virksomhetene får lik opplæring. Modellen er et rammeverk for organisering og oppbygging av tegnspråkopplæringen.

Ansvar for den nye opplæringen

Eva Abildgaard (ve) og Hilde Gjermundrød (hø) skal lede arbeidet med den nye modellen for opplæring.

Tar over ansvaret for opplæring

Det er Signo Conrad Svendsen senter og Signo skole- og kompetansesenter som sammen skal ha ansvaret for den interne tegnspråkopplæringen for alle virksomhetene i Signo. To nye fagledere fra de nevnte virksomhetene trer inn i dette spennende arbeidet: Psykolog Hilde Gjermundrød og voksenunderviser Eva Abildgaard. Sammen skal de implementere, koordinere og drifte den interne tegnspråkopplæringen etter Signomodellen.  Det gjenstår en del arbeid før den kan tas i bruk, dette skal Hilde og Eva jobbe med i tiden fremover.

Fagledere med solid bakgrunn 

Gjermundrød har jobbet som psykolog i flere år og på ulike steder, også i eget foretak. I tillegg har hun en ettårig tegnspråkstudie på CV-en. 

– Jeg er vokst opp i Stokke og bor nå i Sandefjord. Jeg har jobbet som tegnspråkkonsulent i kurs- og utviklingsavdelingen ved Signo skole- og kompetansesenter siden høsten 2020, forteller Hilde. 

Abildgaard ble ansatt som tegnspråkkonsulent ved Signo Conrad Svendsen senter i januar 2021 og 1. februar fikk hun jobben som fagleder. 

– Jeg er født og oppvokst i København i Danmark og flyttet til Norge høsten 2018. Jeg har undervist i dansk tegnspråk i mange år, er utdannet lærer med diplom i pedagogikk i undervisningsdidaktikk. 

Bli kjent med Signo 

Nå skal faglederne bygge relasjoner og etablere samarbeid for å skape faglig utvikling. 

– Vi skal gjøre oss ordentlig kjente med vilkårene for Signomodellen, så skal vi legge en plan for gjennomføringen, forteller de to. 

– Vi skal ha felles kurs, workshops og fagsamlinger. Arbeidet med å utvikle en læringsplattform skal også igangsettes. Eksisterende undervisningsmateriale skal systematiseres i tråd med Signomodellen og nytt undervisningsmateriale utvikles. Vi har mye spennende arbeid foran oss! 

Derfor ville de jobbe med dette 

Eva forteller at hun brenner for tegnspråk, tegnspråkundervisning og kommunikasjon. 

– Å samarbeide med folk, hvor vi bidrar og inspirerer hverandre, passet meg veldig bra, sier Eva.  – Jeg vil være med på å styrke tegnspråkkompetansen hos den enkelte ansatte og styrke samarbeidet mellom tegnspråkundervisere i Signo.  Hilde sier hun vil være med på å løfte intern tegnspråkopplæring i Signo. 

– Tegnspråk er mitt hjertespråk. Det er veldig fint å kunne bade i dette språket og jobbe med det på daglig basis! 

– Det ligger mange spennende muligheter og løsninger i dette arbeidet. Det tiltaler meg. Å lede det faglige arbeidet og skape et samarbeid som fungerer er også veldig spennende. 

Muligheter gjennom digital opplæring 

Eva og Hilde har troen på alle mulighetene som ligger i digital opplæring. 

– Koronatiden har også gjort mange digitale verktøy bedre. Vi skal utforske hvordan vi kan benytte oss av digitale verktøy på best mulig måte. Opplæring gjennom digitale plattformer vil være et viktig supplement. 

– Vi håper på å kunne skape et godt innhold og felles engasjement som vil komme alle i Signo til gode, avslutter faglederne. 

Del denne siden