Ny språklov er vedtatt - Signo gratulerer

8. april 2021 vedtok Stortinget endelig språkloven. Den fastslår at norsk tegnspråk er det nasjonale tegnspråket i Norge.

Gratulerer med ny språklov

Signo sin generalsekretær, Hege Farnes Hildrum, gratulerer.

Dette betyr mye for alle tegnspråklige og for Signo som gir tegnspråklige tilbud og er landets største arbeidsgiver for døve.

Lovfestingen av statusen som nasjonalt språk betyr blant annet at offentlige organer får som sin oppgave å fremme og verne norsk tegnspråk.

Se videohilsen fra vår generalsekretær, Hege Farnes Hildrum (lenke til facebook).

Del denne siden