Signo lanserer ny app for bruk i voksenopplæringen

Appen systematiserer og dokumenterer den enkeltes kunnskaper knyttet til både arbeid og hverdagsliv. Målgruppen er elever som har behov for tegnspråk, tegnstøtte, alternativ og supplerende kommunikasjon eller har vansker med å knekke lesekoden.

Digital CV og ordbank

– Dette blir dokumentasjonsbasen på alt eleven kan. Alt vi har vært gjennom. Og det vil bli en veldig fin CV som kan printes ut eller sendes digitalt for hver elev, forteller Hanne Storlid Eldevik, pedagog, Signo kompetansesenter. Bildet er fra demo-versjonen av appen.

Tekst og foto: Anette Sæstad, Signo skole- og kompetansesenter

Man kan bruke appen til både arbeids- og hverdagsliv, og det handler om grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og muntlig kunnskap samt digital kompetanse. Alt eleven kan skal registreres og legger seg i en digital CV og ordbank som kan sendes eller skrives ut.

Utvidet bruksområde

Appen vil også kunne fungere for elever på ungdomsskole og i videregående skole, som jobber mot yrkesferdigheter eller delkompetansemål, og som trenger tilrettelagt opplæring.

Yrkesrettet fokus

Bak appen står to pedagoger i Signo skole- og kompetansesenter, Britt Helene Dyrvang og Hanne Storlid Eldevik. De har hentet inspirasjon fra Kompetanse Norge som har omsatt kunnskaps- og ferdighetsmål man trenger for å få og/eller beholde en jobb.

– Vi har fokuset på voksenopplæring, men ser også at systemet vil fungere for elever på ungdomsskole og i videregående skole som jobber mot yrkesferdigheter, forteller de to pedagogene.

Ikke tilgjengelig på telefoner

Appen er kun tilpasset nettbrett fordi bruken av symboler og filmer er store. Den er gratis og du finner den i App Store og Google Play. 

Kommunikasjonskoder, tegnspråkbibliotek og symboldatabase

– Vi har laget et system for å dokumentere ord og ferdigheter som eleven har ut ifra kommunikasjonskodene norsk lesing og skriving, symbolstøtte/ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) og/eller norsk tegnspråk. Og vi har delt dette inn i områdene 1)"Meg på jobb", 2) "Utstyr" og 3) "HMS", forklarer de.

– Man kan også velge mellom fire ulike bakgrunnsfarger for å oppnå bedre lesekontrast.

Visste du for eksempel at du kan gå inn på Kompetanse Norge og få vite hva for eksempel en lagermedarbeider gjør! Denne siden er et godt hjelpemiddel når man arbeider med yrkesrettede fellesfag i yrkesutdanningen.

– Man kan få en elev som drømmer om å bli elektriker. På denne siden står alle ferdighetene de trenger for å ha en jobb som elektriker, sier Hanne Eldevik.

– Vi håper at dette er en app som vil komme mange til gode, og at vi i årene fremover kan gjøre den enda større og bedre!

Del denne siden