Ny direktør ved Signo skole- og kompetansesenter

Kjell Håkon Andersen (53) er ansatt som direktør ved Signo skole- og kompetansesenter i Andebu, Vestfold. Etter flere år innen utdanningssektoren vender han nå tilbake til diakonien og ideell sektor.

– Da jeg så utlysningen av denne stillingen kjente jeg at det er akkurat der jeg ønsker å være, forteller Kjell Håkon Andersen. (Foto: Vestfold fylkeskommune)

Tekst: Øyvind Woie

– Jeg er pedagog i bunnen, har jobbet innen diakonal og ideell sektor og har opparbeidet meg mye organisasjons- og lederfaring gjennom årene.

Les mer om: Signo skole- og kompetansesenter

Vender tilbake til diakonien

Andersen kommer rett fra jobben som stabsdirektør i i Vestfold fylkeskommune. Tidligere har han vært assisterende utdanningsdirektør for utdanningssektoren i fylkeskommunen, rektor ved Holmestrand videregående skole, og fra 2000 til 2011 ledet han Kirkens Bymisjons arbeid i Vestfold.

– Jeg er kjempeglad over å ha fått denne utfordringen. Signo har et godt rykte som løper foran dere og jeg har litt kjennskap til organisasjonen, men nå gleder jeg meg til å bli kjent med de ansatte, elever og tilbudene.

Folk i fokus

– Hvordan preger din diakonale bakgrunn deg?

– Jeg er opptatt av å sette mennesket i sentrum og gi alle de mulighetene de fortjener. Det opplever jeg også at Signo er sterke på. 

Leder med tillit

– Hva slags leder er du, Kjell Håkon Andersen?

– Jeg er en relasjonsbygger og har sterk tillit til de jeg jobber sammen med. Og så mener jeg det faglige må ligge til grunn for alt vi gjør.

53-åringen er bosatt på Nøtterøy i Vestfold, er gift og har fem barn. På fritiden går det mye i musikk. Andersen er selv en habil saksofonist og spiller i to band. 

Fornøyd med ansettelsen

Styreleder ved Signo skole- og kompetansesenter, Anniken Johnsrud har ledet arbeidet med ansettelsen. Hun kan fortelle at det var stor interesse rundt stillingen.

– Kjell Håkon Andersen har gitt et svært godt inntrykk. Han er raus og lyttende, har bred lederfaring innen utdanningssektoren og ikke minst fra ideell og diakonal sektor. Det siste var viktig for oss. Vi er svært glade for at Andersen vil lede utviklingen av denne virksomheten og gi sitt bidrag til at vi leverer på samfunnsoppdraget vårt, sier Johnsrud.

Kjell Håkon Andersen begynner i stillingen i august. 

Kjell Håkon Andersen overtar direktørjobben etter Aud Bergerud som går av med pensjon til høsten etter 22 år som toppleder av Signo skole- og kompetansesenter. (Foto: Anette Sæstad, Signo)

Fakta om Signo skole og kompetansesenter

Signo skole- og kompetansesenter ligger i Andebu i Vestfold og består av to deler: Signo grunn- og videregående skole med 92 ansatte og Signo kompetansesenter med 70 ansatte.

Signo grunn- og videregående skole er en friskole som gir opplæring til elever med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser og til elever med døvblindhet. Tilbudet er landsdekkene og i 2018 var det 31 elever ved skolen.

Signo kompetansesenter gir landsdekkende tjenester innenfor det pedagogiske fagfeltet til hørselshemmede, døvblinde, pårørende og andre som trenger senterets kompetanse. I tillegg gis det regionale rådgivningstjenester knyttet til spesialisthelsetjenesten til personer med døvblindhet og deres nettverk. 

Begge virksomhetene er en del av stiftelsen Signo

 

Del denne siden