Fagkurs: Når flere sanser svikter

Åpent kurs på Signo kompetansesenter 24.og 25. april. Kurset er rettet mot fagpersoner som i sitt arbeid møter barn eller voksne med nedsettelse i flere sansefunksjoner eller vansker med sanseintegrasjon.

Kan gi store utfordringer og behov for tilrettelegging

Inntrykk og påvirkning fra syn, hørsel, lukt smak, taktil-, vestibular- og proprioseptiv sans skal oppfattes, tolkes og samordnes. Svikt eller nedsettelse i dette kan gi store utfordringer og behov for tilrettelegging i barnehager, skoler, arbeidsplasser og andre livsarenaer.

Gjennomgang, tilrettelegging og praktiske øvelser

Kurset har en gjennomgang av sansefunksjoner og sanseintegrasjon og konsekvenser av nedsettelse i disse funksjonene. Tilrettelegging for aktiviteter og deltakelse er en viktig del av kursinnholdet. Kursdeltakerne skal også gjennomføre praktiske øvelser for å få økt forståelse av hvordan det oppleves når flere sanser svikter.

Kurset holdes av Lynn Skei og Romy Prochnow som begge er ansatt på Signo kompetansesenter. Lynn er psykologspesialist og nevropsykolog med bred erfaring i utredning og rådgivning av personer med hørselshemning og flere funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap og medfødt eller ervervet døvblindhet. Romy er rådgiver og har utdanning fra Tyskland som inclusive education pedagog med fordypning i kunstterapi og psykomotorikk.

Påmeldingsfristen er 9. april.

Interessert? Her er mer informasjon om kurset og påmeldingsskjema: 

Del denne siden