Ministeren løftet frem Signos arbeid

«Vi er så stolte av at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol løfter frem vårt arbeid frem i sin tale til Helsedirektoratets 20 års jubileum» sier Anne-Mette Øvrum, direktør ved Signo Conrad Svendsen senter.

Det var da Helsedirektoratet var samlet til jubileumsfeiring på operaen i Bjørvika den 15. juni, at Kjerkol hedret direktorat-ansattes arbeid. Blant annet ved å sørge for finansiering til ideelle organisasjoner i helse- og omsorgssektoren:

«Men det er ikke alle oppgavene hos dere som er like synlige. For i tillegg til å bidra med kunnskap og kvalitet og å få fagpersoner med i gjennomføringen av politiske beslutninger, sørger dere også for eksempel for at Hvite Ørn og Signo Conrad Svendsen-senteret får pengene sine, at helsepersonellet vårt blir autorisert og for viktig innsats i beredskapen vår.»

 Talen kan leses i sin helhet her 

«For oss er det viktig med kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning om døve og døvblinde med tilleggsvansker til alle som jobber med denne målgruppen», sier Øvrum, som stolt løfter frem Signo Conrad Svendsen senters landsdekkende tilbud.

Gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet gir Signo Conrad Svensen senter et utrednings-, opplærings- og behandlingstilbud til døve og døvblinde. Senterets fag- og opplæringsseksjon Helse og språk, tilbyr viktig opplæring og veiledning til ansatte som arbeider med målgruppen i alle landets kommuner.

Mer om Signos tilbud for opplæring og veiledning her

 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.  Foto: Thomas Koonce

Del denne siden