Jeg vil stemme, men...

En undersøkelse gjort i Signo Vivo i Sandefjord viste at 3 av 77 brukere deltok ved Stortingsvalget i 2017, men i høst skal det bli bedre.

Illustrasjonsfoto Valgurne

Valg 2019

Foto: Tore Fjeld

Av Johanne Gran Kjøllesdal

Mange hindringer for valgdeltakelse

Se for deg at du skal bruke stemmeretten din. Inne i det lille stemmeavlukket ligger det masse lapper med navn på partier og politikere. Det er bare å finne frem «den rette» lappen. Det er bare en ting; du forstår ikke hvilken lapp du skal legge i konvolutten. Selv om du er myndig har du, av ulike årsaker, aldri lært å lese!

Lettere for funksjonshemmede å delta

Gjennom prosjektet «Jeg vil stemme» er en digital valgpakke i ferd med å bli virkelighet. Den skal gjøre det lettere for personer med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming å delta ved valget.

Vi lager en nettside hvor man kan finne informasjon om politikk og det å stemme ved valg, forteller prosjektleder Åsne Svimbil Mørken.

Info tilpasses ved symboler eller tegnspråk

Man får informasjon tilpasset den enkelte; lettleste tekster, symbolsatt eller tegnspråktolket skrift. Informasjonen vil også ha lydfiler og være leselistkompatibel, fortsetter Mørken.

Signo finansierer prosjektet

Som prosjekt fikk «Jeg vil stemme!» først tildelt utviklingsmidler fra Signo våren 2018. Etter et vellykket utviklingsprosjekt, har prosjektet fått midler fra Valgdirektoratet og skal i samarbeid med Norsk Forbund for utviklingshemmede og Karde jobbe videre med en digital valgpakke.

Her kan du lese hva Karde skriver om prosjektet.

Demokrati og brukermedvirkning er viktig for Signo

- Brukermedvirkning er viktig og her handler det om hvordan vi som personale kan tilrettelegge for at de som bruker tjenester ved Signo Vivo skal få mulighet til å påvirke sitt liv og samfunnet de lever i.

Viktig at også personalet forbereder seg

Når hverdagens mange oppgaver må løses, kan det være utfordrende å finne tid til å sette seg inn i politikken og et komplisert politikerspråk. Mørken forteller at personalet selv må sette seg inn i temaet før de kan tilrettelegge språket og formidle dette på en forståelig måte på blant annet tegnspråk.

Lavere valgdeltakelse blandt personer med utviklingshemming

- Valgdeltakelsen i Norges befolkning er på rundt 60 prosent, for personer med utviklingshemming er tallet helt nede på 40 prosent. De som stemmer, gjør gjerne dette sammen med pårørende. De som bruker våre tjenester har ofte familien sin langt borte. De har derfor behov for veiledning og bistand fra personalet for å kunne delta ved valg.

Fant lav deltakelse også i Signo

- Hvordan har dere gått frem?

- Vi antok at valgdeltakelsen ved kommune- og stortingsvalg blant brukerne i Signo Vivo var lav. Det ønsket vi å kartlegge. Først lagde vi en kort spørreundersøkelse ved Signo Vivo, hvor vi spurte hvor mange av brukerne som benyttet seg av sin stemmerett ved sist valg. Vi spurte også hva ansatte har gjort for å sette fokus på temaet i forkant av valget.

Vi undersøkte muligheten for en «Digital valgpakke». Eksterne samarbeidspartnere var også interessant. Dermed sendte vi en søknad til valgdirektoratet for videre finansiering.

Vi har også deltatt på personalmøter for å heve fokuset på temaet samt få innspill fra de som kjenner brukerne om hvilke tiltak som er nødvendig for at flere skal kunne delta i neste valg.

- Hva skjer videre nå?

-  Vi er i startfasen, men har ikke god tid, nettsiden skal være klar til høstens kommunevalg og vi vil gjerne har tid til å teste dem sammen med brukere også. Målet er at så mange som mulig som har behov for tilrettelegging av informasjon, skal kunne benytte seg av nettsiden, enten alene eller sammen med personal. Vi tror dette kan bidra til en økning i valgdeltakelsen, og at man på denne måten også blir mer bevisst samfunnet man lever i og hvordan omgivelsene er tilrettelagt også små gruppers behov.

Les mer om prosjektet i Klar Tale

Del denne siden