Døvblindhefte til bruk i både Russland og Malawi

I samarbeid med Chisombezi Deafblind Centre i Malawi har Signo etablert et skoletilbud til barn med døvblindhet. Vi ville også gi foreldre informasjon, opplæring og veiledning og lagde et opplæringshefte. Heftet er nå også oversatt til russisk.

Heftet kan du se her

Mange av foreldrene i Malwi ikke kunne lese. Hvordan formidle kunnskap om døvblindhet i et format som kan oppfattes uten lesekunnskap? Illustrasjonene i heftet er et utgangspunkt for samtaler mellom lærerne og foreldrene, og  brukes av foreldrene for å dele det de har lært. 

Et kjærkomment hjelpemiddel

Tilbakemeldingene om opplæringsheftet var strålende. Dette var noe familiene ønsket seg. Nå fikk de endelig noe som var lett å forstå og som kan brukes til å dele informasjon i familien, men også til andre i landsbyen.

foreldre på døvblindekurs

Et kjærkomment hjelpemiddel

Med heftet kan familiene nå fortelle om sitt døvblinde barn til andre på en ny måte.

Oversettes til andre språk

Vi har spurt oss hvordan opplæringsheftet kunne videreutvikles eventuelt gis ut på andre språk. Dette er et godt eksempel på hvordan Signos faglighet utfordres og utvikles gjennom vårt internasjonale engasjement. En russisk versjon er ferdig og brukes av en organisasjon for døvblinde i Russland. 

For mer info om heftet, kontakt:

Del denne siden