Godkjenning av flere elevplasser på Signo skole- og kompetansesenter

Utdanningsdirektoratet har gitt skolen godkjenning for inntil 50 elevplasser fra og med skoleåret 2020-21. Dermed kan Signo skole- og kompetansesenter glede seg over å kunne utvide skoletilbudet i årene fremover.

Gutt med CI snakker tegnspråk med lærer foran tavle.

Å forstå og bli forstått

Et av våre mål er inkludering, og at hver elev skal oppleve å være i et tilgjengelig miljø hvor man forstår og blir forstått. Det er viktig å få være del av et fellesskap, både faglig, sosialt og kulturelt! Flere historier

Tekst og foto: Anette Sæstad, Signo skole- og kompetansesenter

I fjor tok skolen initiativet til å øke elevantallet fra 35 elever til 50. Nå har den endelig fått godkjenning for totalt 25 plasser i grunnskolen og 25 plasser på videregående skole.

Elevgruppen blir sett

Denne innvilgelsen viser at elevgruppens behov imøtekommes og tas på alvor, og Signos skole i Andebu i Vestfold er svært fornøyd med Utdanningsdirektoratets positive vedtak.

– Samtidig opplever vi det som en anerkjennelse av vårt pedagogiske tilbud til elevene, sier Kjell Håkon Andersen, direktør for Signo skole- og kompetansesenter.

Skolen er til for elever med hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, blant annet for elever med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse, og døvblindhet. Skoletilbudet er landsdekkende og de som har lang reisevei kan bo på internatet som ligger på samme sted.

Planer om utvidelse og enda bedre tilbud

Med godkjenningen på plass er det enklere å tenke muligheter og ikke begrensninger ved fremtidig søking til skolen.

– Utvidelsen av antallet skoleplasser er et veldig godt utgangspunkt for forprosjektet vårt. Vi skal nemlig se nærmere på om vi skal utvide den skolen vi har, eller bygge ny. Slik kan elevene våre få et enda bedre tilbud i årene fremover, avslutter Andersen.

Søknadsfrist og inntak

Skolen opererer med to søknadsfrister. Hovedopptaket var 1. februar, deretter er det opptak til restplasser som tildeles søknader som er kommet innen 15. april.

Les mer om Signo grunn- og videregående skole

Del denne siden