Fagdag om språklig deprivasjon

Velkommen til digital fagdag om språklig deprivasjon fredag 10. mars. I samarbeid med Skullerud voksenopplæring og Rådgivningskontoret for syn og hørsel arrangerer vi fagdagen «Effekter av språklig deprivasjon».

Hold av datoen!

Med denne fagdagen ønsker vi å sette søkelys på hvilke effekter språklig deprivasjon har for utvikling og mental helse hos voksne med sansetap.

På programmet står psykolog Neil S. Glickman med foredraget «Language deprivation and Deaf mental health» og logoped Ulrika Löfkvist med foredraget «Effekter av hörselstap og risikofaktorer for språklig deprivation hos minoritetsspråklige barn og ungdomar med hörselstap».

Påmelding

Fagdagen strømmes på Zoom og foredragene blir skrivetolket og tegnspråktolket. Lenke til sendingen blir sendt ut på e-post en uke før fagdagen gjennomføres.

Meld deg på fagdagen her

 

Foredragsholdere

Neil S. Glickman (PhD)

Neil Glickman

- er praktiserende psykolog, og er spesialisert i kognitiv atferdsterapi og psykisk helsearbeid for døve. Han har vært med å grunnlegge en psykiatrisk døgnavdeling for døve og jobbet i 14 år som direktør og enhetspsykolog der. Han fungerte som assisterende redaktør for Journal of Deaf Studies and Deaf Education fra 2011 til 2019 og har gitt ut flere bøker om ulike temaer innenfor psykisk helsevern for døve.

 

Ulrika Löfkvist (PhD)

Ulrika Løfkvist

- er utdannet logoped og auditiv verbal terapeut jobber som universitetslektor ved Uppsala universitet og Karolinska Institutet i Stockholm. Hun har tidligere jobbet som førsteamanuensis i audiopedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hennes forskning fokuserer på hørselsvitenskap, herunder kognisjon, kommunikasjon og språkutvikling hos individer med hørselsnedsettelse. Hun har en skrevet en rekke forskningsartikler blant annet om språkmiljø hos barn med hørselstap.

Program

08:30 - 09:00
Velkommen
- Ana Maria Navarro Melendro og Catharina Fallet Sundby, CSS

09:00 – 09:45
Effekter av hörselstap og risikofaktorer for språklig deprivation hos minoritetsspråklige barn og ungdomar med hörselstap
- Ulrika Löfkvist, logoped og auditiv verbal terapeut

09:45 – 10:00
Pause

10:00 – 10:45
Effekter av hörselstap og risikofaktorer for språklig deprivation hos minoritetsspråklige barn og ungdomar med hörselstap
- Ulrika Löfkvist, logoped og auditiv verbal terapeut

10:45 – 11:15
Spørsmål

11:15 – 12:00
Lunsj

12:00 – 12:45
Language deprivation and Deaf mental health.
- Dr. Neil Glickman, psykolog og forfatter

12:45 – 13:00
Pause

13:00 –13:45
Language deprivation and Deaf mental health
- Dr. Neil Glickman, psykolog og forfatter

13:45 – 14:00
Pause

14:00 – 14:30
Spørsmål

14:30 – 15:15
Oppsummering og avslutning
- Mai Nayeli Hauge, Skullerud voksenopplæring og Marianne Engen Mortensen, Rådgivningskontoret for syn og hørsel


Last ned programmet i pdf