Døvblindewebinar i Signo

Å FINNE SIN VEI - er et inspirasjonsseminar om, av og med mennesker med døvblindhet. Webinaret er avsluttet.