Signo bygger døvblinde-bolig i verdensklasse

Hvordan bygger man en bolig best mulig for noen som aldri har sett og hørt? Denne høsten flytter fem brukere inn i hver sine leiligheter. Justeringer og tilpasninger må til både før og etter innflytting.

Anne Kristin Runnerstrøm viser frem bolig

Mye lys

Døvblindfødte trenger mye og jevn belysning. – Vi ser at de søker mot lyset. Peis er også viktig. Der sanser de den gode varmen og samler seg, sier Anne Kristin Runnerstrøm, som er avdelingssjef for døvblindavdelingen ved Signo Vivo. Foto: Vibeke Bjerkaas/Sandefjord Blad

Av Morten Stahl Sletten

Verdens beste bolig

Den gamle boligen som tidligere sto på tomten er revet, og opp av støvet stiger en av verdens best tilpassede boliger for personer som er født døvblinde. 

Utallige timer med planlegging og hauger av erfaring og kompetanse ligger bak døvblindboligen i Molandveien 32 i Andebu. Assisterende generalsekretær Ken Davidsen har et hårete mål:

- Dette skal bli verdens beste bolig for voksne som er født døvblinde! 

Hele prosjektet har kostet 21,5 millioner kroner og er delfinansiert med tilskudd fra Husbanken og Hiltons legat. Når den siste listen er på plass i juni, er det tre år siden boligen kun var en tegning.

Sansestimulerende bygg

Avdelingssjef Anne Kristin Runnerstrøm gleder seg til å invitere til åpningen av boligen. Hun har god erfaring gjennom sitt arbeid med døvblinde siden 1986, og har jobbet med de aktuelle brukerne og deres pårørende i 4-5 år. 

Hun forteller at det er fullt fokus på alle smådetaljer i boligen som kan gjøre livet lettere og heve livskvaliteten for brukerne. Solskjerming og varme i gulvet og en utendørs sansehage med ulike installasjoner skal stimulere til sanseintrykk.  

Drømmebolig

- Målet er en drømmebolig basert på erfaringen og kunnskapen fra de tre boligene som allerede finnes i Andebu i dag. Noe inspirasjon er også hentet fra andre lignende boliger i Sverige og Danmark. Vi har samarbeidet tett med arkitekter som har virkeliggjort vår visjon, sier Runnerstrøm

Runnerstrøm forklarer imidlertid at boligen ikke er «ferdig» til åpningen. Den må stadig tilpasses og tilrettelegges etter hvert som beboerne, ansatte og boligen blir kjente med hverandre. 

Mange fagfolk involvert

Det er stort fokus på universell utforming i alle ledd. Landskapsarkitekter utformer uterommet med blant annet bålplass og vanninstallasjon, mens eksperter på farger og syn gir råd om fargevalg og interiør innendørs. Brukerne skal komme tett på det spesialtilpassede kjøkkenet for å lukte og smake på maten mens den blir laget. 

Døvblindhet og romforståelse

- Men hva er forskjellen på å tilpasse en bolig for personer som er født døvblinde og personer som er blitt døvblinde?

- Personer med medfødt døvblindhet har en annerledes romforståelse enn døvblinde som sett og/eller hørt før og som har en referanserammer fra tidligere. Boliger for personer med døvblindhet må ha markeringer, kjennemerker, oversiktlighet, kontraster, belysning og lydinntrykk for en best mulig tilrettelegging, forklarer Runnerstrøm.

Avdelingslederen antar at det vil ta ca. to år før beboerne blir husvarme. De fem unge voksne beboerne har litt kjennskap til hverandre fra før. Alle er ca. på samme alder og flere av dem har gått på skole sammen.

Hint på veien

Veien til bassenget går gjennom en gang der panelet er skråstilt. Dette er spesielt for denne gangen, byggets øvrige ganger har panel som ligger i andre retninger. Slik kan brukerne som ikke kan se kjenne seg igjen ved å føle seg frem på veggen. FOTO: Vibeke Bjerkaas/Sandefjord Blad

Åpningen av boligen

Innflytting i boligen skjer til høsten. Åpningssnoren skal klippes og det skal gis en koronatrygg virtuell omvisning av boligen, det flotte landskapet rundt med installasjonene. Følg med på vår facebook-side for å holde deg oppdatert på åpningen og for å se!

Del denne siden