Utdanningsprogrammer ved skolen

Skolen tilbyr 4 ulike utdanningsprogram; Design og håndverk, Naturbruk, Restaurant- og matfag og Studiespesialisering.

Ei jente holder en greip og er i ferd med å lesse av en tilhenger.

Varierte linjetilbud

Naturbruk er et av våre utdanningsprogram. Da brukes blant annet gårdsbruket til Signo Grantoppen som også ligger på området.

Design og håndverk

 • Programmet har stor faglig bredde hvor elevene blir kjent med forskjellige håndverk, materialer og teknikker.
 • Det jobbes ofte med prosjekt hvor elevene får benyttet forskjellig redskap, hvor de blir kjent med vår kulturhistorie.
 • Fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag blir utviklet.
 • Elevene får kunnskap om form, farge og komposisjon

Naturbruk

 • Dette programmet gir grunnleggende opplæring i landbruksdrift, skogbruksarbeid, stell av dyr og friluftsliv.
 • Opplæringen skal legge til rette for opplevelse og mestring av arbeidsoppgaver under varierende natur- og klimaforhold, og til å bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø.
 • Deler av opplæringen gis på gårdsbruket ved skolen, men opplæringen kan også gis på arenaer utenfor skolens område, for eksempel Gjennestad videregående skole.
 • Elevene får tilpasset konkrete oppgaver.

Restaurant- og matfag

 • Utdanningsprogrammet er bygd opp av de tre fagene råstoff og produksjon, kosthold og livsstil, og bransje, fag og miljø.
 • Elevene utvikler erfaring, innsikt og evne til å vurdere råvarer, produkt, produksjonsmetoder og måltid.

Studiespesialisering

 • Tilbudet passer for elever med særlige store behov for individuell tilpasning og avvik fra ordinære læreplaner. 
 • Tilbudet kan også tilpasses for elever som ønsker en videregående opplæring med mer teoretisk innhold. 

Valg av kompetanseområde

Vi tilbyr opplæring som fører til: