Kommunikasjonskurs for familier

Nedenfor finner du kommende kurstilbud for familier til hørselshemmede barn med ulike funksjonsnedsettelser, kombinerte sansetap eller døvblindhet.