Utdanningsprogrammer ved skolen

I Norge er ordningen at alle elever i videregående opplæring, - også de med rett til spesialundervisning skal tas inn til et nasjonalt godkjent utdanningsprogram. Når det søkes plass ved en navngitt skole, må søkeren velge blant de utdanningsprogrammene skolen tilbyr.

Ei jente holder en greip og er i ferd med å lesse av en tilhenger.

Varierte linjetilbud

Naturbruk er et av våre utdanningsprogram. Da brukes blant annet gårdsbruket til Signo Grantoppen som også ligger på området.

 

Ved Signo grunn – og videregående skole tilbys følgende utdanningsprogram:

 

 • Design  og håndverk
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Studiespesialisering

 

Design og håndverk

 • Programmet har stor faglig bredde hvor elevene blir kjent med forskjellige håndverk, materialer og teknikker.
 • Det jobbes ofte med prosjekt hvor elevene får benyttet forskjellig redskap, hvor de blir kjent med vår kulturhistorie.
 • Fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag blir utviklet.
 • Elevene får kunnskap om form, farge og komposisjon

Naturbruk

 • Dette programmet gir grunnleggende opplæring i landbruksdrift, skogbruksarbeid, stell av dyr og friluftsliv.
 • Opplæringen skal legge til rette for opplevelse og mestring av arbeidsoppgaver under varierende natur- og klimaforhold, og til å bidra til utvikling av samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø.
 • Deler av opplæringen gis på gårdsbruket ved skolen, men opplæringen kan også gis på arenaer utenfor skolens område, for eksempel Gjennestad videregående skole.
 • Elevene får tilpasset konkrete oppgaver.

Restaurant- og matfag

 • Utdanningsprogrammet er bygd opp av de tre fagene råstoff og produksjon, kosthold og livsstil, og bransje, fag og miljø.
 • Elevene utvikler erfaring, innsikt og evne til å vurdere råvarer, produkt, produksjonsmetoder og måltid.

Studiespesialisering

 • Tilbudet passer for elever med særlige store behov for individuell tilpasning og avvik fra ordinære læreplaner. 
 • Tilbudet kan også tilpasses for elever som ønsker en videregående opplæring med mer teoretisk innhold. 

Valg av kompetanseområde

Videregående opplæring skal føre til én av følgende sluttkompetanser:

 • Studiekompetanse
 • Fagbrev eller svennebrev
 • Grunnkompetanse

Vi tilbyr opplæring som fører til: