Gjeldende skoledokumenter

Har du spørsmål, ta kontakt med: 

Stine Strømdal Bottolfs,
rektor ved Signo grunn- og videregående skole
Telefon: 33 43 86 54
Mobil: 909 23 979/412 56 418
E-post: stine.bottolfs@signo.no

Lars Fredrik Eriksen,
inspektør ved Signo grunn- og videregående skole

Mobil: 915 53 403
E-post: lars.fredrik.eriksen@signo.no