Signo grunn- og videregående skole

For deg med hørselshemning i kombinasjon med ulike funksjonshemninger eller døvblindhet. Hos oss får du opplæringen i et tegnspråklig miljø.

En liten skolegutt sitter sammen med læreren sin bøyd over en Ipad.

Utvikling av egne evner

Vi jobber for at alle våre elever når sitt potensiale i faglig læring, og så langt som mulig tilegner seg grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing, regning, muntlig uttrykksevne og bruk av digitale verktøy.

Flere historier

Et landsdekkende skoletilbud

Vi ligger i Andebu i Vestfold. Skolen er godkjent for inntil 35 elever, 12 i grunnskolen, og 23 i videregående. Elevene betaler ikke skolepenger.

Hvordan søker jeg skoleplass?

Nye søknadsskjemaer for skoleåret 2016/17 finner du nedenfor. Det er ett skjema for hvert av skolenivåene.

Søk plass i grunnskolen?

Barnets foresatte søker selv om skoleplass ved hjelp av vårt søknadsskjema. Søknadsfrist er 01.03.2016

Søk plass i videregående opplæring?

Eleven eller elevens foresatte søker selv om skoleplass ved hjelp av vårt søknadsskjema. Søknadsfrist er 01.02.2016

Hvor sender jeg skjemaet?

Når du har lastet ned og fylt ut skjemaene sender du dem i posten til:
Signo skole- og kompetansesenter
Molandveien 44
3158 Andebu

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Sigurd Helgor, rektor ved Signo grunn- og videregående skole

Tlf: 33 43 86 50 / 913 97 054

sigurd.helgor@signo.no

Stine Strømdal Bottolfs, inspektør ved Signo grunn- og videregående skole

Tlf: 33 43 86 54 / 909 23 979 / 412 56 418

stine.bottolfs@signo.no

Utdanningsprogrammer i videregående skole

Skolen gir tilbud om følgende utdanningsprogram:

  • Utdanningsprogram for design og håndverksfag
  • Utdanningsprogram for naturbruk
  • Utdanningsprogram for restaurant- og matfag
  • Utdanningsprogram for studiespesialisering
Utdanningsprogrammer ved skolen

Skolen har internat 

Vi har et bemannet botilbud for elever med lang reisevei. 

Internattilbud ved Signo grunn- og videregående skole

Skolekalendere, skoleruter, ordensreglement og inntakskriterier

Del denne siden