Signo grunn- og videregående skole

Skolen vår er en friskole for elever med en hørselsnedsettelse i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, deriblant elever med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse og døvblindhet.

Ei jente sitter i et klasserom og ser på hendene sine.

Utvikling av egne evner

Vi jobber for at alle våre elever når sitt potensiale i faglig læring, og så langt som mulig tilegner seg grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing, regning, muntlig uttrykksevne og bruk av digitale verktøy. Flere historier

Et landsdekkende skoletilbud

Skolen vår ligger i Andebu i Sandefjord kommune i Vestfold. Skolen er godkjent for inntil 35 elever, 12 i grunnskolen, og 23 i videregående. Elevene betaler ikke skolepenger. 

Vårt kompetansesenter gir tilbud om å ta deler av opplæringen her i Andebu. Les om deltidsopplæring her. Vi har rådgivere som gir veiledning og undervisning til elever som ønsker å gå i hjemskolen. Les mer om rådgivningstjenestene i opplæringssektor her.  

Språk og kommunikasjon

Som skole for elever med hørselshemming i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser og elever med døvblindhet har vi stort fokus på kommunikasjon og språk. Skolen tilbyr et felles språklig grunnlag tuftet på norsk tegnspråk. Men skolen er like opptatt av å møte elevenes ulike kommunikative og språklige behov med det som fungerer best for den enkelte. Vi har lang erfaring for å si at for mange elever i skolens målgruppe er ikke tegnspråk alltid nok. Mange vil ha behov for alternative og supplerende kommunikasjonsformer (ASK) eller hjelpemidler, eller tegn som formidles gjennom den taktile sansen. Hovedmålet for den enkelte elev må være å kunne utvikle sitt språklige potensiale med de virkemidler og den støtte som fungerer best.

Døvblindpedagogisk tilnærming

For elever som har døvblindhet eller andre alvorlige kombinerte sansetap, anvendes en døvblindpedagogisk tilnærming. Kommunikasjon er en relasjonell og emosjonell prosess. Lærerne er opplevelsespartnere og merkompetente dialogpartnere. Her arbeides det med samspill og kommunikasjon, omverdensrelasjoner og omverdenforståelse, kroppsøving, fysisk aktivitet og aktiviteter i dagliglivet (ADL).