Rådgivning for kommuner og fylker

Vi tilbyr utredning, rådgivning og kurs til elevens hjemskole, fagmiljø og foresatte. Tjenestene er gratis.

En mor ligger på gulvet sammen med sin datter og snakker tegnspråk

Der barnet bor.

Vi reiser dit den døve eller døvblinde eleven bor. Da kan vi gi veiledning og undervisning til hjemskole, lærere, fagpersonale og nettverket rundt eleven.

Flere historier

Tverrfaglig sammensatt

Våre team er satt sammen av fagpersoner innen spesialpedagogikk, medisin, psykiatri, psykologi og sosial- og helsefag.

Rådgivning innen opplæringssektoren

Vi gir landsdekkende rådgivningstjeneste og opplæring for personer med hørselshemning i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser eller døvblindhet. Vi tar imot henvendelser fra opplæringsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner. 

Våre tjenester omfatter utredning, kurs og råd knyttet til opplæring for personer i målgruppen. Tjenestene er rettet til fagpersoner i kommuner og fylkeskommuner samt brukerens foresatte.

Søknadskjemaer for systembaserte- og individbaserte tjenester

For å søke individbaserte eller systembaserte tjenester følger du bruksanvisningene du finner på skjemaene:

Lagre ned skjemaet - fyll ut på pc - skriv ut.
Har du ikke Acrobat Reader kan du laste dette ned gratisk fra Adobe

Trenger du hjelp med søknaden?

Har du spørsmål rundt søknaden eller andre ting? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med:

Leif Th. Lund, fagsjef i rådgivningsavdelingen

Tlf: 33 43 86 02 / 906 30 679

leif.lund@signo.no