Kompetansetjenester for døvblinde

Vi gir råd og oppfølging til personer med ervervet og medfødt døvblindhet. Tilbudet er også for nettverket rundt.

Ei døvblind jente kjenner på et tre med hånda si. Hun er sammen med sin ledsager.

Mestring og utvikling.

Er du en person med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/ døvblindhet kan du få bistand, råd og veiledning fra Signo. Det koster ingenting og du kan ta direkte kontakt dersom du bor i Aust-/Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold eller Buskerud.

Vi gir et helhetlig og tverrfaglig tilbud til døvblinde

Det tverrfaglige tilbudet består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet som alle er tilknyttet Helse Nord RHF.  Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 

Tjenesten er individ- og systemorientert

Individorienterte tjenester innebærer direkte kontakt med personer med døvblindhet og hans/hennes pårørende/nærpersoner og tar utgangspunkt i særlig utrykte behov.

Systemorienterte tjenester er tjenester av mer generell karakter som tilbys kommuner, fylkeskommuner og spesialisthelsetjenesten og det helhetlige sosiale og kulturelle miljøet som personer med døvblindhet er en del av.

Kurs om døvblindhet for ditt nettverk 

Vi arrangerer kurs og temadager for å bidra til økt kunnskap om tilrettelegging for personer med medfødt og ervervet døvblindhet, og aldersrelatert døvblindhet. Kursene passer for helsepersonell, pårørende og ansatte i kommuner.   

Møt andre døvblinde

”Møteplassen” er et sosialt arrangement for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Det arrangeres med jevne mellomrom på ulike steder i vår region. Her kan du treffe andre døvblinde og dele erfaringer og informasjon. 

Lavterskeltilbud for døvblinde

Det er gratis å bruke oss og du trenger ingen henvisning fra helsevesenet. Tilbudet er for deg som bor i Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Ta kontakt med oss.

Leif Th. Lund, fagsjef i rådgivningsavdelingen

Tlf: 33 43 86 02 / 906 30 679

leif.lund@signo.no

 

Del denne siden