Kompetansetjenester for døvblinde

Vi gir råd og oppfølging til personer med ervervet og medfødt døvblindhet. Tilbudet er også for nettverket rundt.

Ei døvblind jente kjenner på et tre med hånda si. Hun er sammen med sin ledsager.

Mestring og utvikling.

Er du en person med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/ døvblindhet kan du få bistand, råd og veiledning fra Signo. Det koster ingenting og du kan ta direkte kontakt dersom du bor i Aust-/Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold eller Buskerud.

Vi gir et helhetlig og tverrfaglig tilbud til døvblinde

Vi er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde som ligger under spesialisthelsetjenesten i Norge. Den består av fire sentre med regionale oppgaver som alle er tilknyttet Helse Nord RHF. Kompetansetjenesten for døvblinde samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

Vi kommer til deg

Våre konsulenter kan komme hjem til deg eller til arbeidsplassen din. Vi gir tips og råd om tilrettegging, utredning, veiledning og kurs. 

Kurs om døvblindhet for ditt nettverk 

Vi arrangerer kurs og temadager for å bidra til økt kunnskap om tilrettelegging for personer med medfødt og ervervet døvblindhet, og aldersrelatert døvblindhet. Kursene passer for helsepersonell, pårørende og ansatte i kommuner.   

Møt andre døvblinde

”Møteplassen” er et sosialt arrangement for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Det arrangeres med jevne mellomrom på ulike steder i vår region. Her kan du treffe andre døvblinde og dele erfaringer og informasjon. 

Lavterskeltilbud for døvblinde

Det er gratis å bruke oss og du trenger ingen henvisning fra helsevesenet. Tilbudet er for deg som bor i Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Ta kontakt med oss.

 

Del denne siden