Kommunikasjonskurs for voksne og ledsagere

Dette er et 5-dagers kommunikasjonskurs for voksne hørselshemmede med ulike funksjonsnedsettelser og deres ledsagere.

Hvem kan delta? 

  • Tilbudet er primært beregnet for personer som har avsluttet videregående opplæring og opp til 67 år. 
  • Voksne som er hørselshemmede eller døve i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser og deres ledsagere. 
  • Voksne som har en alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse eller døvblindhet og deres ledsagere. 

Ledsagere kan for eksempel være personale fra voksenopplæring, dagtilbud eller bolig. 

Mål med kurset

Målet med kurset er både å heve kompetansen til den enkelte ledsager, men også å bedre tilretteleggingen for den som er funksjonshemmet i hjemkommunen. 

Kursinnhold for funksjonshemmede

Tilrettelagt kurs for vedlikehold og utvikling av kommunikasjon og språk. 

Kursinnhold for ledsagere

Tegnspråk og temabasert opplæring, samt mulighet for hospitering. Temaene kan være kommunikasjon og samspill, hørselsnedsettelse kombinert med ulike funksjonsnedsettelser, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) med mer.

Felles kursinnhold

Overnatting med varierte kultur- og fritidsaktiviteter i et tospråklig miljø.

Det kan også søkes om konsultative tjenester i tillegg til kommunikasjonskurset.  

Tid og sted

Kursene holdes i Andebu, Vestfold. Man kan delta på to kurs i løpet av året.  Søknadsfrist for kurs i 2019 er 1. november 2018. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt søknadsskjema. 

Vår, 2019: uke 4, 9, 13 og 23
Høst, 2019: uke 37, 42 og 48 

Pris: Kurset er gratis, men det koster 1500 kr. per person for mat og overnatting. 

Klikk her for å laste ned søknadsskjema

Kontakt:

Thor Kristen Sanna, rektor for opplæringsavdelingen
Mobil: 926 57 792
E-post: thor.kristen.sanna@signo.no

Liss Berit Gjelsås, koordinator i opplæringsavdelingen
Mobil: 917 23 645
E-post: liss.berit.gjelsas@signo.no