Brosjyrer

Her kan du laste ned PDF-filer av våre brosjyrer. For å ivareta best mulig universell utforming har brosjyrene strenge krav til design og er formatert slik at de er lesbare for skjermlesere.

Forside på katalog med punktskrift.

Trykksak med punktskrift

2019 er første året punktskrift feires med egen verdensdag! 4. januar 1809 ble franskmannen Louis Braille født. Knapt tyve år etter ble punktskriftsystemet han utviklet offisielt godkjent – naturlig nok også kjent som «braille». Vår kurskatalog trykkes med braille på forsiden med informasjon om at man her finner en pdf av katalogen tilpasset skjermleser.

Last ned brosjyrer: