Litteratursøk i andre baser

Her ligger lenker til aktuelle litteraturbaser.

Søk etter ressurser i norske fag- og forskningsbibliotek i
Oria

Søk etter pedagogiske ressurser
ERIC

Søk etter informasjon og litteratur om døvblindhet/kombinert syns- og hørselstap
NCDB - National Center of Deaf-Blindness