Skole, kurs og rådgivning

Vi har en rekke tilbud innen opplæring og undervisning i et tegnspråklig læringsmiljø.

Skoletilbud i Signo

Skole for døve og døvblinde

Signo grunn- og videregående skole AS ligger i Andebu, Vestfold og har elever fra hele landet. Skolen har bemannet internat for elever med lang reisevei. 

Signo grunn- og videregående skole

Pedagogisk rådgivning

Vi tilbyr opplæring for personer med hørselshemning i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser eller døvblindhet. Vi tar i mot henvendelser fra opplæringsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner i hele landet. 

Signo skole- og kompetansesenter

Kompetansetjenester for døvblinde

Vi gir råd og veiledning om blant annet tilrettelegging på arbeidsplassen og i hjemmet. Våre tjenester er et lavterskeltilbud og er gratis for brukerne. Vi dekker Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark og Agderfylkene. 

Kompetansetjenester for døvblinde

Tegnspråkkurs, fagkurs og konferanser

Vi tilbyr tegnspråkkurs, ulike fagkurs og konferanser. Våre kurs og konferanser er tilgjengelig for foreldre, fagfolk og privatpersoner. "Se mitt språk"- kurs holdes jevnlig.

Voksenopplæring

Vi gir et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud på grunnskolenivå til voksne døve og døvblinde. 

Signo skole- og kompetansesenter

Botilbud for hørselshemmede elever i videregående skole 

Vi har tegnspråklige bokollektiv for de som går på knutepunktskoler i Oslo, Trondheim og Bergen.