Skole, kurs og rådgivning

Vi har en rekke tilbud innen opplæring og undervisning i et tegnspråklig læringsmiljø.

En ung mann sitter ved en skolepult og snakker.

Fra barn til voksen.

Du kan gå på vår skole fra du begynner på grunnskolen til du er ferdig med videregående. Noen velger å fortsett å bruke Signos tilbud og tjenester etter endt skolegang og bosetter seg i Vestfold og Andebu.

Flere historier

Skole for døve og døvblinde

Signo grunn- og videregående skole AS ligger i Andebu, Vestfold og har elever fra hele landet. Skolen har bemannet internat for elever med lang reisevei. 

Signo skole- og kompetansesenter

Pedagogisk rådgivning

Vi driver med opplæring for personer med hørselshemning i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser eller døvblindhet. Vi tar i mot henvendelser fra opplæringsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner i hele landet. 

Signo skole- og kompetansesenter

Kompetansetjenester for døvblinde

Vi gir råd og veiledning om blant annet tilrettelegging på arbeidsplasser og i hjemmet. Våre tjenester er et lavterskeltilbud og er gratis for brukerne. Vi dekker Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark og Agderfylkene. 

Signo skole- og kompetansesenter

Tegnspråkkurs, fagkurs og konferanser

Vi tilbyr tegnspråkkurs, ulike fagkurs og konferanser. Våre kurs er tilgjengelig for foreldre, fagfolk og privatpersoner. "Se mitt språk"- kurs holdes jevnlig.

Voksenopplæring

Vi gir et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud på grunnskolenivå til voksne døve og døvblinde. 

Signo skole- og kompetansesenter

Bokollektiv for døve elever 

Vi har tegnspråklige bokollektiv for de som går på knutepunktskoler i Trondheim, Bergen, Sandefjord og Oslo. 

Del denne siden