Skole, kurs og rådgivning

Vi har en rekke tilbud innen opplæring og undervisning i et tegnspråklig læringsmiljø.

Skoletilbud i Signo

Skoletilbud i Signo

Flere historier

Skole for døve og døvblinde

Signo grunn- og videregående skole AS ligger i Andebu, Vestfold og har elever fra hele landet. Skolen har bemannet internat for elever med lang reisevei. 

Signo skole- og kompetansesenter

Pedagogisk rådgivning

Vi driver med opplæring for personer med hørselshemning i kombinasjon med andre funksjonsnedsettelser eller døvblindhet. Vi tar i mot henvendelser fra opplæringsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner i hele landet. 

Signo skole- og kompetansesenter

Kompetansetjenester for døvblinde

Vi gir råd og veiledning om blant annet tilrettelegging på arbeidsplasser og i hjemmet. Våre tjenester er et lavterskeltilbud og er gratis for brukerne. Vi dekker Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark og Agderfylkene. 

Signo skole- og kompetansesenter

Tegnspråkkurs, fagkurs og konferanser

Vi tilbyr tegnspråkkurs, ulike fagkurs og konferanser. Våre kurs er tilgjengelig for foreldre, fagfolk og privatpersoner. "Se mitt språk"- kurs holdes jevnlig.

Voksenopplæring

Vi gir et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud på grunnskolenivå til voksne døve og døvblinde. 

Signo skole- og kompetansesenter

Bokollektiv for døve elever 

Vi har tegnspråklige bokollektiv for de som går på knutepunktskoler i Trondheim, Bergen, Sandefjord og Oslo. 

Del denne siden