Avdelingssykepleier Signo Konows senter Bergen

Vår dyktige avdelingssykepleier/sykepleier gjennom mange år ønsker vi nå å bruke i prosjektstilling som fagsykepleier/prosjektleder ved sykehjemmet vårt. Vi er derfor på jakt etter en engasjert, positiv og dyktig arvtaker for henne i rollen som Avdelingssykepleier.

2. gangs utlysning.

Du må være offentlig godkjent sykepleier og gjerne ha en videreutdanning innen ledelse eller relevant spesialisering innen sykepleiefaget.  Andre relevante videreutdanninger kan også bli vurdert. 

Vi ønsker oss en avdelingssykepleier som:

 • Er strukturert, ryddig og tydelig.
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Er faglig engasjert og engasjerende.
 • Liker å bli utfordret og å utfordre.
 • Har lyst å jobbe i et tegnspråklig miljø.
 • Har erfaring med digitale turnusprogram.
 • Og har gode samarbeidsevner.

Avdelingssykepleier har det overordnede sykepleiefaglige ansvaret for tjenestene som ytes i sykehjemmet. Sammen med våre dyktige gruppeledere, beboernes primærkontakter  og det øvrige personalet, har avdelingssykepleier anvar for å sikre at tilbudet gis i tråd med gjeldende lover, Bergen kommunes kvalitetskrav, gjeldende avtaleverk samt stiftelsen Signos visjon og kjerneverdier.

Avdelingssykepleier har personalansvaret i sin enhet, og skal, sammen med daglig leder ved senteret, sikre at sykehjemmet driftes i tråd med de budsjett og strategier virksomhetsstyret har vedtatt.

Sykehjemmet er bygget i 2002 og godt utstyrt.

Som en del av tilbudet vårt ønsker vi å skape en mest mulig hjemlig atmosfære i beboergruppene våre. Dette gjør vi gjennom å integrere dagliglivets aktiviteter i beboernes hverdag. Det betyr at mange ulike oppgaver og aktiviteter flettes inn i hver enkelt ansatt sin arbeidsdag, slik at den enkelte beboeres behov og interesser i størst mulig grad kan settes i sentrum.

Alle våre beboere er enten døve med tegnspråk som førstespråk, har mistet hørselen som følge av alder eller har mistet både syn og hørsel (aldersrelatert døvblindhet).

Beboernes omfattende sansetap stiller store krav til personalet når det gjelder tilrettelegging både av daglige aktiviteter, bomiljø og omgivelser, men de aller største utfordringene møter vi når det gjelder reetablering og individuell tilpasning av kommunikasjon. På disse områdene har ansattgruppen ved sykehjemmet gjennom mange år utviklet sin egen arbeidsform og kompetanse. Denne kompetanse kan du nå få muligheten til å tilegne deg.

Har du lyst til å arbeide i et;

 • lite og trivelig arbeidsmiljø,
 • der vi har fokus på kommunikasjon (tegnspråk, tale og skrift)
 • og der du kan være med på videreutvikling et av Bergens mest unike tjenestetilbud?

Da er du velkommen som søker hos oss! 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi forventer at du vil være lojal mot virksomhetens målsetting og verdigrunnlag.

Ellers tilbyr vi:

 • Tegnspråkopplæring
 • Medlemskap i KLP 

Krav til kompetanse:
Offentlig administrasjon og ledelse, lavere nivå, Bachelor, sykepleie, treårig, Videreutdanning i sykepleie, uspesifisert
Lønn etter avtale

Søknadsfrist 30.11.2018
Stilling ledig fra 01.01.2019

Søknaden merkes Avdelingssykepleier

Kontaktperson:
Kjell Frydenlund-Moldestad
Signo Konows senter
Kalfarvn. 81a-b
5022   BERGEN
Norge
Telefon: 55208100
E-post: post.kos@signo.no

 

Del denne siden