Signo satser på tegnspråkundervisning

Signo jobber nå med nye læringsverktøy og har konkrete planer for tegnspråkundervisningen fremover. Vi jobber hele tiden for å sikre at vi holder et høyt tegnspråknivå blant våre ansatte i Signo. I mai samlet vi 80 ansatte til tegnspråkkonferanse.

Tegnspråkkonferansen 2018

Språkprofessor Arnfinn Murvik Vonen var en av foreleserne som delte sine erfaringer under Signos tegnspråkkonferanse.

Norges største arbeidsplass for døve

15 prosent av våre 1200 ansatte har tegnspråk som førstespråk. Svært mange av de som bruker Signos tjenester og tilbud er også avhengige av tegnspråk hver eneste dag. Signo er en tospråklig arbeidsplass der ansatte må beherske både norsk og tegnspråk. Derfor har vi en egen tegnspråkvisjon i Signo og arrangere årlige konferanser om tegnspråk.

Egen tegnspråkkonferanse

I slutten av mai var 80 ansatte i Signo samlet til vår årlige tegnspråkkonferanse. Språkprofessor Arnfinn Muruvik Vonen fra Oslo Met, tegnspråkveteran Knut Bjarne Kjøde og påtroppende tegnpråklærer i Signo Ragna Huse delte sine erfaringer som tegnspråkbrukere. Det var fokus på tegnspråkopplæring og lansering av en splitter ny tegnspråk-app for mobiltelefon og nettbrett. 

 

Tegnspråklærere på workshop

Med fokus på etablering av felles digital læringsplattform for tegnspråkundervisning i Signo

Workshop for tegnspråklærere

Tidligere samme måned samlet vi våre  15 tegnspråklærere til to dagers workshop. Tema var samarbeid og styrking av tegnspråkopplæringen i Signo. Gjennomgang av tegnspråkplanen 2018 – 2020. Workshop rundt etablering av felles digital læringsplattform for tegnspråkundervisning i Signo. I dag tilbyr vi løpende tegnspråkundervisning i alle våre sju virksomheter.

Nasjonalt tegnspråknettverk

9. april hadde Signo gleden av å arrangere samling for Nasjonalt tegnspråkvettverk, i samarbeid med Språkrådet. Arrangementet samlet grunnfjellet i det norske tegnspråkmiljøet.

Har du spørsmål om tegnspråkopplæringen i Signo?
Kontakt leder av fagavdelingen; Tine Brager Hynne tine.brager.hynne@signo.no

Del denne siden