Ny generalsekretær i Signo

Hege Farnes Hildrum er ansatt som generalsekretær i Signo. Hun kommer fra jobben som fylkesdirektør for NAV i Oslo. Hildrum starter i jobben 1. september.

- Signo er en spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Signo tilbyr tjenester til mennesker som er helt avhengig av dem.

For tjenestemottakerne handler muligheten til å gå på en tilrettelagt, god skole, å få innpass i arbeidslivet og å motta tilrettelagte helse- og omsorgstjenester om muligheter for økt deltakelse i samfunnet og et selvstendig liv.

Jeg har utrolig stor respekt for tilbudene fra Signo og er veldig glad for at jeg nå får muligheten til å lede denne organisasjonen, sier Hege Farnes Hildrum.

Den nye topplederen i Signo er utdannet jurist, bor i Oslo med mann og to barn, og er 44 år gammel.

- Hege Farnes Hildrum er en svært rutinert, respektert og erfaren leder som har stått i krevende prosesser i NAV og gjennomført dem på en flott måte. Vi kommer til å nyte godt av hennes kompetanse i Signo, sier Anne Rygh Pedersen som er leder for hovedstyret i Signo.
Hun kan fortelle at styret var samstemmig da de ansatte den nye generalsekretæren.

- Hege er en varm og inkluderende person, hennes lederskap er verdibasert. Jeg gleder meg virkelig til å få henne på plass, sier Rygh Pedersen.

Hildrum har jobbet i ulike lederstillinger innen NAV og Oslo kommune siden 2001 og som toppleder i NAV Oslo siden 2012. Her har hun blant annet hatt ansvar for over 800 ansatte og et driftsbudsjett på ca 620 millioner, med tiltaksmidler på 980 millioner.

- Hva kjennetegner deg som leder?
- Jeg liker å være både høyt og lavt. Å jobbe overordnet med strategier og planer, samtidig som jeg er glad i å være nede i detaljene for å forstå det organisasjonen skal levere på. Jeg liker mennesker og lærer mye av å snakke med kollegaer og med brukere.

- Hva tar du med deg fra NAV?
- De ti siste årene mine i NAV har vært en endringsreise. Det har gitt meg mange viktige erfaringer som jeg tar med meg. I tillegg har jeg god kjennskap til velferdstjenestene i kommunene fra tidligere jobber i Oslo kommune.

- Hva kommer du til å savne mest?
- Alle menneskene! Det er med en klump i magen jeg slutter, og det er mange fine folk jeg kommer til å savne.

- Hva er det første du skal i gang med i Signo?
- Tegnspråk-kurs! Det er veldig viktig for meg å få kjennskap til, forstå og lære det språket mange av Signos brukere er helt avhengige av. Og jeg tror det kan være en bra måte å møte Signo på og lære mer om målgruppene.

Å lære et nytt språk setter meg litt i samme situasjon som mange døve og døvblinde er i. Jeg blir kommunikasjonsmessig satt på sidelinjen og får kjenne på kroppen hvordan det er å ikke bli forstått.

Deretter skal jeg besøke alle virksomhetene og møte brukere og ansatte. Jeg gleder meg!

Del denne siden