Signo har et viktig samfunnsoppdrag

- Signo er en spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Signo tilbyr tjenester til mennesker som er helt avhengig av dem, sier Hege Farnes Hildrum. Nå starter hun på jobben som generalsekretær i Signo.

Mandag 3. september hadde Hege Farnes Hildrum første dag på jobb som generalsekretær i Signo. Hun kommer fra jobben som fylkesdirektør for NAV i Oslo. 

- Jeg har utrolig stor respekt for tilbudene fra Signo og er veldig glad for at jeg nå får muligheten til å lede denne organisasjonen, sier Hege Farnes Hildrum.

- For tjenestemottakerne handler det om muligheten til å gå på en tilrettelagt, god skole, å få innpass i arbeidslivet og å motta tilrettelagte helse- og omsorgstjenester om muligheter for økt deltakelse i samfunnet og et selvstendig liv.

Den nye generalsekretæren i Signo er utdannet jurist, bor i Oslo med mann og to barn, og er 44 år gammel.

Liker mennesker.

- Hva kjennetegner deg som leder? 
- Jeg liker å være både høyt og lavt. Å jobbe overordnet med strategier og planer, samtidig som jeg er glad i å være nede i detaljene for å forstå det organisasjonen skal levere på. Jeg liker mennesker og lærer mye av å snakke med kollegaer og med brukere.

- Hva tar du med deg fra NAV? 
- De ti siste årene mine i NAV har vært en endringsreise. Det har gitt meg mange viktige erfaringer som jeg tar med meg. I tillegg har jeg god kjennskap til velferdstjenestene i kommunene fra tidligere jobber i Oslo kommune.

Hildrum har jobbet i ulike lederstillinger innen NAV og Oslo kommune siden 2001 og som toppleder i NAV Oslo siden 2012. Her har hun blant annet hatt ansvar for over 800 ansatte og et driftsbudsjett på ca 620 millioner, med tiltaksmidler på 980 millioner.

- Hva kommer du til å savne mest?
- Alle menneskene! Det er med en klump i magen jeg slutter, og det er mange fine folk jeg kommer til å savne.

- Hva er det første du skal i gang med i Signo?
- Tegnspråk-kurs! Det er veldig viktig for meg å få kjennskap til, forstå og lære språket mange av Signos brukere er helt avhengige av. I tillegg vil jeg lære om andre kommunikasjonsformer som brukes i Signo. Jeg tror det kan være en bra måte å møte Signo på og lære mer om målgruppene, sier Hildrum og fortsetter. 

- Å lære et nytt språk setter meg litt i samme situasjon som mange døve og døvblinde er i. Jeg blir kommunikasjonsmessig satt på sidelinjen og får kjenne på kroppen hvordan det er å ikke bli forstått. Deretter skal jeg besøke alle virksomhetene og møte brukere og ansatte. Jeg gleder meg!

Rutiner og respektert

- Hege Farnes Hildrum er en svært rutinert, respektert og erfaren leder som har stått i krevende prosesser i NAV og gjennomført dem på en flott måte. Vi kommer til å nyte godt av hennes kompetanse i Signo, sier Anne Rygh Pedersen som er leder for hovedstyret i Signo. 
Hun kan fortelle at styret var enstemmig da de ansatte den nye generalsekretæren.

- Hege er en varm og inkluderende person, hennes lederskap er verdibasert. Jeg gleder meg virkelig til å få henne på plass, sier Rygh Pedersen.

Del denne siden