Ikke toleranse for diskriminering i Signo

Signo blir anklaget for å diskriminere døve og hørselshemmede. Det er vi lei oss for, Signo er bygget på likeverd. Diskriminering skal ikke foregå på noe nivå i Signo.

Ken Davidsen

Konstituert generalsekretær i Signo

Audisme peker på ulike former for undertrykkelse av døve, og at det er hørende som står bak undertrykkelsen. Dette tar vi på største alvor. Det skal være helt klart at det ikke er toleranse for noen type diskriminering i Signo.

Vi har jobbet lenge med denne problemstillingen i Signo, men erkjenner at vi fremdeles har en vei å gå. Denne formen for diskriminering kan dessverre også finnes hos oss, som i samfunnet ellers. Våre etiske retningslinjer (pdf) sier at: «Alle tar ansvar for å bidra i et arbeidsfellesskap preget av trivsel, utvikling og åpenhet. Alle behandler kolleger med respekt og toleranse, slik at ingen føler seg trakassert eller diskriminert.». 

Det er totalt 1175 ansatte i Signo, hvorav 15 prosent er døve eller hørselshemmede. Vi er et arbeidsfellesskap der alle har ulike roller og funksjoner fra miljøarbeidere til lederstillinger. Fordi vi er Norges største arbeidsplass for døve og hørselshemmede, påhviler det oss et spesielt ansvar å ha fokus på et godt arbeidsmiljø der diskriminering ikke skjer.

Det er en styrke for våre tjenester å ha døve og hørselshemmede ansatte med rett kompetanse. Derfor oppfordrer vi alltid døve og hørselshemmede til å søke når vi utlyser stillinger.

Ledige stillinger i Signo

Alle som arbeider i Signo er likeverdige og alle er ansatt fordi de har en kompetanse som bidrar til et best mulig tilbud til vår målgruppe. Vår målgruppe er døve eller hørselshemmede med ulike funksjonsnedsettelser, personer med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselsnedsettelse og personer med døvblindhet. Disse menneskene skal selvfølgelig heller ikke utsettes for noen form for diskriminering.

Vi er stolte av at vi har et tospråklig og flerkulturelt arbeidsmiljø i Signo. Vi bruker mange og ulike kommunikasjonsformer, hvor tegnspråk står sentralt. Nyansatte som ikke kan tegnspråk, får opplæring. Vår tegnspråkvisjon sier at alle ansatte skal kunne kommunisere på tegnspråk, og vi arbeider kontinuerlig med denne opplæringen. Vi har også en langsiktig tegnspråkstrategi. I denne ligger også kunnskap om hva hørselstap innebærer og kjennskap til døvesamfunnet og døves kultur.
 
Grunnsteinen i Signo er likeverd. Diskriminering er stikk i mot alt vi står for. Derfor er det så viktig at det meldes fra dersom noen opplever noen som helst form for diskriminering. Vi har egne rutiner for varsling som følger arbeidsmiljølovens retningslinjer, men det viktigste er å si fra til noen som kan gjøre noe med det.

Vi tar audisme og diskriminering på alvor og vil fremoer jobbe sammen med ansatte og brukerorganisasjonene for å finne gode løsninger på dette.

Les mer om stiftelsen Signo

Med vennlig hilsen Ken Davidsen, fungerende generalsekretær. 
Epost: ken.davidsen@signo.no  Mobil: 913 76 201

Del denne siden