Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Voksenopplæring

Noen trenger litt mer for å få like mye. Vi gir opplæringstilbud til voksne hørselshemmede med ulike funksjonshemninger.

Voksenopplæringen har et tegnspråklig miljø, men kommunikasjonen tilpasses med NMT (Norsk med tegnstøtte) og /eller supplerende og alternative kommunikasjonsformer (ASK) for de som har behov for det. Avdelingen gir individuelt tilrettelagt opplæring.

Elevene kommer fra hele landet, og er i hovedsak bosatt på Signo Vivo (botilbud i Stiftelsen Signo), men også andre innenfor målgruppen kan søke å få tilbud ved voksenopplæringen. Kommunen de er bosatt utarbeider sakkyndige vurderinger - se skjema nedenfor - og gir vedtak om opplæring til de som bor i kommunen og har behov for voksenopplæring, jfr. Opplæringsloven § 4 A-1 og § 4 A-2.

Nedenfor finner du brosjyrer og skjemaer. 

Voksenopplæring Brosjyre

Interkommunal henvisning.pdf

Søknad VO Andebu.pdf

SØKNAD VO SANDEFJORD 14/15