Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Signo skole- og kompetansesenter

er egentlig to virksomheter som markedsføres under fellesnavnet Signo skole- og kompetansesenter

 

Fagavdelingen i Signo kompetansesenter:

Gir konsultative tjenester, er landsdekkende og yter tjenester til brukerne og deres nettverk der brukerne bor.

Tjenestene er individbasert eller systembasert, og er gratis for kommunene.

  • Individbasert tjeneste innebærer at tjenesten gis med utgangspunkt i en navngitt bruker etter søknad

 

  • Systembasert tjeneste innebærer rådgivning og eller kunnskapsformidling med utgangspunkt i et tema, uten at det er knyttet opp mot navngitt bruker

Les mer under fanen “Konsultative tjenester”

 

Signo grunn- og videregående skole AS:

Tilbyr opplæring på grunn- og videregående nivå for døve/hørselshemmede og døvblinde elever.

Les mer under fanen Grunn- og videregående opplæring

Se gjerne vår nye informasjonsfilm som forklarer det meste om hva vi driver med:

Hvem er vi, og hva gjør vi? Snurr film

 

Organisering:

Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi er organisert. Nøl ikke med å ta kontakt med oss om det er noe du lurer på, eller trenger hjelp til.

Etter avtale med Utdanningsdirektoratet skal Statped (statlig spesialpedagogisk tjeneste) og stiftelsen Signo, samarbeide som likeverdige partnere. Signo kompetansesenter har store forventninger til samarbeidet og pilotprosjektet med Statped vest.

Avtalen som ble inngått tidlig i 2014, ble i september samme år konkretisert i en handlingsplan som konkretiserer prosjektet.

Det er med spenning og glede vi ser frem til implementeringen av handlingsplanen der vi blant annet skal:

- Drive kompetanseutvikling, kompetansespredning og kompetansedeling innenfor viktige områder for Statped og oss.

- Vi skal informere hverandre gjendsidig om kurs, samlinger og konferanser med relevans til avtalens innhold.

Avtalen og planen inneholder selvsagt mye mer enn de nevnte punktene. Hele avtalen og konkretiseringen av den finner du i disse to lenkene:

UTDANNINGSDIREKTORATET, STATPED OG SIGNO

KONKRETISERING AV SAMARBEIDET STATPED/SIGNO KOMPETANSESENTER

Av mange viktige oppgaver Signo skole- og kompetansesenter arbeider med, er også å gjøre våre tjenester mer kjent. I den anledning har vi laget en ny informasjonsfilm.

 

19. september 2014 var en merkedag for oss, da ble nemlig vårt nye elevinternat i Molandveien 33 innviet. Stor stas! (Det nye internatet er avbildet til høyre her)


VELKOMMEN TIL VÅRT KUNNSKAPSRIKE

Vi har selvsagt også vår egen Facebookside. Bare trykk på logoen, så er du der på et blunk. :-) Lik oss da vel!

 
Nyheter