Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Signo skole- og kompetansesenter

NB! Det pågår et større arbeid med nye nettsider. Finner du ikke frem på Signo skole- og kompetansesenters sider, så ring kommunikasjonsrådgiver Thomas F H Torjusen på 907 80 536, så skal jeg veilede deg. Vi beklager bryderiet!

Vi driver skole på grunn- og videregående nivå, og et kompetansesenter som yter tjenester for vår målgruppe lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi utgjør to virksomheter, men markedsfører oss under fellesnavnet Signo skole- og kompetansesenter.

Målgruppen for våre tjenester er barn og unge som er døve/hørselshemmede, og døvblinde. Her kan du se en film som forklarer hvordan vi tenker:

Hvem er vi, og hva gjør vi? Snurr film

Les gjerne mer om oss nedenfor.

Rådgivningsavdelingen i Signo kompetansesenter:

Fra mai 2015 er Signo skole- og kompetansesenter gjennom Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) en del av spesialisthelsetjenesten i Norge, med regionalt ansvar for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Østfold og Vestfold.

Vi gir konsultative tjenester, er landsdekkende, og yter tjenester til brukerne og deres nettverk der brukerne bor.

Tjenestene er individbasert eller systembasert, og er gratis for kommunene.

  • Individbasert tjeneste innebærer at tjenesten gis med utgangspunkt i en navngitt bruker etter søknad
  • Systembasert tjeneste innebærer rådgivning og eller kunnskapsformidling med utgangspunkt i et tema, uten at det er knyttet opp mot navngitt bruker
  • Les mer om fagavdelingen/kompetansesenteret under fanen “Rådgivningsavdelingen"

 

Signo grunn- og videregående skole AS:

  • Tilbyr opplæring på grunn- og videregående nivå for døve/hørselshemmede og døvblinde elever. Les mer under fanen "Signo grunn- og videregående skole AS"

Vi har selvsagt også vår egen Facebookside. Bare trykk på logoen, så er du der på et blunk. :-) Lik oss da vel!

 
Nyheter