Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Signo skole- og kompetansesenter

Etter avtale med Utdanningsdirektoratet skal Statped (statlig spesialpedagogisk tjeneste) og stiftelsen Signo, samarbeide som likeverdige partnere. Signo kompetansesenter har denne høsten store forventninger til samarbeidet og pilotprosjektet med Statp...

Avtalen som ble inngått tidligere i år, ble i september 2014 konkretisert i en handlingsplan som innebærer et pilotprosjekt med Statped vest.

Det er med spenning og glede vi ser frem til implementeringen av handlingsplanen der vi blant annet skal:

- Drive kompetanseutvikling, kompetansespredning og kompetansedeling innenfor viktige områder for Statped og oss.

- Vi skal informere hverandre gjendsidig om kurs, samlinger og konferanser med relevans til avtalens innhold.

-Avtalen som ble inngått tidligere i år, ble i september 2014 konkretisert i en handlingsplan som innebærer et pilotprosjekt med Statped vest.

Avtalen og planen inneholder selvsagt mye mer enn de nevnte punktene. Hele avtalen og konkretiseringen av den finner du i disse to lenkene:

UTDANNINGSDIREKTORATET, STATPED OG SIGNO

KONKRETISERING AV SAMARBEIDET STATPED/SIGNO KOMPETANSESENTER

Av mange viktige oppgaver Signo skole- og kompetansesenter arbeider med, er også å gjøre våre tjenester mer kjent. I den anledning har vi laget en ny informasjonsfilm.

Hvem er vi, og hva gjør vi? Snurr film

19. september 2014 var en merkedag for oss, da ble nemlig vårt nye elevinternat i Molandveien 33 innviet. Stor stas! (Det nye internatet er avbildet til høyre her)


VELKOMMEN TIL VÅRT KUNNSKAPSRIKE

Vi har selvsagt også vår egen Facebookside. Bare trykk på logoen, så er du der på et blunk. :-) Lik oss da vel!

 
Nyheter