Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Signo døvblindesenter

Signo døvblindesenter ble i mai 2015 delt i to. En del av virksomheten ble overført til Signo Vivo, mens ansvaret for det regionale døvblindearbeidet ble overført til Signo skole- og kompetansesenter.

Perioden 1. mai 2015 til 1. september 2015 er en interimsperiode. Etter 1. september  2015 er den delen av det tidligere Signo døvblindesenter som har med kompetansetjenestene for døvblinde i regionen en del av Signo skole- og kompetansesenter.

For mer informasjon om Signo skole- og kompetansetjeneste, vennligst bruk denne linken:

http://www.signo.no/Virksomhetene/Signo-kompetansesenter/

I samme periode er tidligere Signo døvblindesenters botilbud overført Signo Vivo. Vennligst bruk nedenstående link for mer informasjon:

http://www.signo.no/Virksomhetene/Signo-Vivo/

Døvblindekommunikasjon