Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Signo døvblindesenter

Andebu i Vestfold: Vi er den eneste virksomheten i Signo som kun har døvblinde som målgruppe. Det gir oss unik spisskompetanse på fagområdet.

Konsultativ avdeling: Signo døvblindesenter samler og utvikler kunnskap og kompetanse om døvblindhet og sprer dette til personer med døvblindhet og deres nettverk, internt og eksternt.

Botilbud: Vi ønsker å skape et trygt miljø for beboere og utviklende miljø for ansatte. Slik kan den enkelte beboers vekstmuligheter bli ivaretatt i et hjemlig miljø - og i samspill med samfunnet for øvrig.

Døvblindes interesseorganisasjoner er nyttige korrektiv i vårt arbeid, som utføres i tråd med den faglige utviklingen i de nasjonale, nordiske og internasjonale fagmiljøene, som vi selv er en del av.

Døvblindekommunikasjon