Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Signo Vivo

Andebu og Sandefjord: Signo Vivo betyr tegnspråk lever. Vi gir et faglig godt utviklings-, arbeids- og botilbud til voksne døvblindblitte og døve med ulike funksjonshemminger.

Tilbudet gis i et tegnspråklig miljø i Sandefjord og Andebu i Vestfold. Kommunikasjon er det sentrale i alt vårt arbeid. Vår grunnholdning er at alle skal ha mulighet til å forstå og bli forstått.

"Hvis jeg sier ja til en annens persons språk - har jeg sagt ja til personen.
Hvis jeg sier nei til et språk - har jeg sagt nei til personen
fordi språket er en del av oss selv."   
Terje Basilier

Kommunikasjon Å forstå og bli forstått