Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Signo Rycon AS

Arbeidstilbud til hørselshemmede

Gjennom Nav sine ulike arbeidsmarkedstiltak gir vi muligheter til de som av en eller annen grunn ikke er i arbeid.

Siden oppstarten i 1994 har Signo Rycon AS bygget opp en god kompetanse og et stort nettverk som de som kommer til oss nyter godt av.

Vi har 32 ansatte i stab og drifter over 80 ulike arbeidsmarkedstiltak. I samarbeide med lokale Nav-kontorer skreddersyr vi et arbeidstilbud..

Jobber på Signo Rycon AS