Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Botilbud - leiligheter i tegnspråklig miljø

Leiligheter for yngre hørselshemmede og døvblinde.

Målgruppe
Yngre hørselshemmede og døvblinde som har behov for å bo i trygge
omgivelser. Søkere i aldersgruppen 20 – 45 år blir prioritert.
Søkere med behov for f. eks kortvarig boveiledning med mål om overgang til mer selvstendig boform. Og for søkere med behov for et permanent bosted.

Tjenestetilbud
Vi gir individuelt tilpasset tilbud ut fra vurdering og vedtak i søkers hjemmekommune. Tjenesten kan variere fra minimal enkel praktisk oppfølging i hverdagen, til mer omfattende psykososiale tiltak, gjerne med grunnlag i beboers individuelle plan. 

Beboerne er selvstendige leietakere i egne leiligheter. Leieforholdet reguleres av husleieloven. Vi har 14 leiligheter.

Søkere, pårørende eller kommuner som vurderer Signo Midt-Norge som en aktuell tjenesteleverandør, anbefales å ta kontakt med oss for å få mer utfyllende informasjon om virksomheten og tjenestetilbudet. Signo Midt-Norge behandler søknader fortløpende.

Til kommunene:
Mer om målgruppa og tjenestetilbudet
Pris og vilkår for tjenestetilbud
Eksempel på avtale

Mer om leilighetene

Til deg som søker (med søknadsskjema)

Ansvarliggjøring, selvstendighetstrening, praktisk samfunnsorientering og god kommunikasjon er virkemidlene.


Relaterte artikler