Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Botilbud

- til døve og døvblinde i Bergen.

1. Sykehjemmet har 20 plasser, fortrinnsvis for døve og døvblinde.

Tilbudet blir gitt i tre forskjellige grupper, som ligger i hver sin etasje:
- Gruppen for døvblinde har syv beboere.
- Gruppen for tegnspråklig døve har syv beboere.
- Gruppen for døve/tunghørte med aldersdemens har seks beboere.

 

2. Bofellesskap for døve med funksjonshemminger har plass til seks.


Dette tilbudet omfatter hjelp til å mestre egen hverdag, oppfølging i forhold til hjem, arbeid og fritid, samt nødvendig medisinsk assistanse. Alle beboerne har egne leiligheter og kan i tillegg benytte husets fellesarealer om de ønsker det.


Relaterte artikler