Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Signo Grantoppen AS

Andebu og Sandefjord: Signo Grantoppen AS er Signos arbeidstilbud i Vestfold. Vi driver også tolk på arbeidsplass.

Vi er en verdibasert bedrift basert på kultur, omsorg og produksjon.
Grantoppen AS er et sted der mennesker, uansett funksjonsnivå, arbeider med gjensidig respekt og tilpasning for hverandre – et sted hvor likeverdet og den enkeltes behov bestemmer innholdet.

Bedriftskulturen i Grantoppen AS er selve grunnfjellet. Lykkes vi i relasjonsbygging mellom menneskene, ja da kan vi lykkes i det meste.

Derfor tror Grantoppen AS på det frie, tenkende, skapende, selvstendige, ansvarlige, handlende, solidariske, vennlige, empatiske, sosiale og humørfylte menneske. Vi tror på en kultur preget av kjærlighet, fellesskap og kjennskap til hverandre.

Frukt på jobben

Relaterte artikler