Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Signo Dokken AS

Bergen: Vi er en Vekst-bedrift og sysselsetter arbeidstakere som i kortere eller lengre tid har behov for tilrettelagt arbeid.

Navnet vårt har vi valgt fordi vi eies av Signo og fordi vi ligger på Dokkeskjærskaien i Bergen. Signo betyr "jeg tegner" og viser at tegnspråk står sentralt hos oss.

Vi tilbyr arbeidsavklaring for arbeidssøkere. Og varig tilrettelagt arbeid for personer som har uføretrygd, men som ønsker å arbeide hos oss. Tilbudene er primært rettet mot døve, døvblinde og hørselshemmede, men også andre kan søke. Vår viktigste samarbeidspartner er NAV og all innsøking skjer via lokalt NAV-kontor. 

Signo Dokken driver også botilbud for hørselshemmede elever som går på videregående skole i Bergen. Vi har også egen tolkeavdeling.

Hos GoFrukt kan du bestille frukt til jobben, samtidig som du støtter en god sak. Klikk på logoen for rask og enkel bestilling.

For bestilling av vann - Send epost til lillian.larsen@signo.noDigidup- avdelingen hjelper deg med digital kopiering. Klikk på logoen og les mer om våre tilbud.

Vi er godkjent i henhold til EQUASS, som er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester.

Vi er også en miljøfyrtårn-bedrift.


Relaterte artikler

 • Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

  11.04.2013

  Vi er tiltaksarrangør for døve, hørselhemmede og døvblinde.

 • Sikkerhetsmakulering

  19.09.2011

  Vi har lang historie med å makulere papir for kunder. Vi har nå styrket tilbudet betydelig og kan...

 • Om Signo Dokken

  30.05.2011

  Visjon : Grenseløs tro på menneskets muligheter Forretningsidé: Selskapets virksomhet er å være t...

 • Kurs

  14.03.2011

  Tolkeavdelingen ved Signo Rycon tilbyr kurset ”Opp med henda”.

 • Fra norsk til tegn på Signo Rycon

  11.02.2011

  Signo Rycon AS tilbyr oversetting fra norsk tekst til norsk tegnspråk. De oversetter ulike teorib...