Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Voksenopplæring

Vi gir opplæringstilbud til voksne hørselshemmede fra hele landet.

Avdeling for voksenopplæring gir et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud. Elevene kommer fra hele landet, men de aller fleste har botilbud ved Signo Vivo i Andebu.

 

Opplæringen tar utgangspunkt i individuell opplæringsplan. Omfanget varierer fra 3 til 10 timer i uken. Det avgjøres i samarbeid med hjemkommune og et primærteam.

 

Opplæringen ivaretar både individuelle, sosiale og kulturelle aspekter hos elevene.

 

Vi tilbyr også deltidsopplæring og opphold. Målgruppen er hørselshemmede med ulike funksjonshemninger og miljøpersonale/lærere fra hjemstedskommunene. .

 

Parallelt tilbys ledsagerne opplæring i tegnspråk og forelesninger om relevante tema.

 

BROSJYRE VOKSENOPPLÆRING

 

Mer om voksenopplæringen