Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]
illustrasjon; Elever som har tegnspråk som førstespråk, har rett til opplæring i og på tegnspråk.

Hørselshemmet i grunn- og videregående skole

Elever som har tegnspråk som førstespråk, har rett til opplæring i og på tegnspråk.

Signo skole- og kompetansesenter er godjkent etter privatskoleloven og gir særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede. Opplæringen tilpasses den enkelte i form av spesialundervisning og bruk av individuell opplæringsplan.

Vi gir opplæring til hel- og deltidselever, både innenfor grunn- og videregående opplæring. Vi har flest elever på videregående nivå.

Før eleven og/eller foresatte gjør et endelig linjevalg, tilbyr vi prøving og veiledning etter individuelle ønsker og behov. Utprøvingen foregår stort sett i ett tegnspråklig miljø ved en annen Signo-virksomhet.

Elevene kan deretter velge mellom fire linjer på Signo grunn- og videregående skole i Andebu,

De kan også få et tilrettelagt program ved en av Sandefjord videregåendes linjer.  SVGS er en knutepunktskole for hørselshemmede og har et stort og rikt tegnspråkmiljø. Sandefjord videregående skole

Signo skole- og kompetansesenter

Vi kommuniserer visuellt


Relaterte artikler