Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Utdanning

Signo grunn- og videregående skole AS gir utdanning i henhold til privatskoleloven.

Skoletilbudet er for hørselshemmede elever med ulike funksjonshemninger, hørselshemmede med særlige behov, og for døvblinde.

 

Videregående nivå har fire ulike utdanningsprogrammer: 

 

 Utdanningsprogram for design og håndverksfag

 Utdanningsprogram for naturbruk

 Utdanningsprogram for restaurant- og matfag

 Utdanningsprogram for studiespesialisering

For ytterligere informasjon om skolen og dens tilbud, klikk her:

http://tinyurl.com/pvl6hfu

  

 

 

 

Et skoletilbud med fokus på tegn