Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Utdanning

Signo grunn- og videregående skole AS gir utdanning i henhold til privatskoleloven. Vi gir også voksenopplæring.

Skoletilbudet er for hørselshemmede elever med ulike funksjonshemninger, hørselshemmede med særlige behov, og for døvblinde. 

 

Et skoletilbud med fokus på tegn