Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Utdanning

Signo grunn- og videregående skole AS gir utdanning i henhold til privatskoleloven. Skolen er administrativt samkjørt med Signo kompetansesenter under felleslogoen Signo skole- og kompetansesenter, som også tilbyr Voksenopplæring.

Vennligst se under de respektive fanene for mer informasjon. Vi holder også ulike kurs for ansatte, brukerne våre, og for eksterne.

 

Skoletilbudet er for hørselshemmede elever med ulike funksjonshemninger, hørselshemmede med særlige behov, og for døvblinde. 

Et skoletilbud med fokus på tegn

Finn tilbud på kart

Velg hvilket tilbud du ser etter og kartet viser hvor vi har dette tilbudet
Velg tilbud
Velg virksomhet

Relaterte artikler