Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Visjon og verdier

Grenseløs tro på menneskets muligheter

Våre kjerneverdier er å være: Nær, kommuniserende, åpen, lekende og nytenkende.

Signo betyr "jeg tegner". Det er også beskrivende for alt arbeidet vårt. 

I Signo er det ikke hvilket språk man bruker som er det viktigste, men å forstå og bli forstått, og ha muligheten til å kommunisere på egne premisser. Kommunisere betyr å gjøre sammen, det tar Signo på alvor.