Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Støtt oss

Det er flere måter å støtte Signo på.

Økonomisk støtte
Du kan støtte Signo økonomisk ved å sette inn penger på vår gavekonto: 1602 40 44908.
Om du ønsker at pengene skal gå til noe spesielt, er det lurt å føre det på.

En sansekirke
Desember 2012 åpnet vi Tomaskirken i Andebu i Vestfold. En kirke hvor også døvblinde kan få en opplevelse av å være i et kirkerom. Vi trenger fortsatt pengestøtte for å realisere alle drømmene i kirken.

Les mer om dette på http://tomaskirken.no/ 

Skattefrie gaver
Du kan årlig gi maksimum 12000 og minimun 500 kr i skattefrie gaver til frivillige organisasjoner. Signo er en av disse. Hvis du ønsker at din gave skal registreres som en skattefri gave, må du huske å notere dette sammen med ditt personnummer på innbetalingen. Vi sørger for at dette rapporteres inn til skattemyndighetene, slik at det kommer med på din selvangivelse.

Testamentariske gaver
Av og til ønsker folk at Signo skal arve dem. Om du ønsker at midlene du testamenterer til oss skal brukes til noe spesielt, er det lurt å si fra om det.

http://www.testamenter.no/index.aspx?mid=1065

Hvordan kommer dette våre brukere til gode?