Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Stiftelsen Signo

Vi er en diakonal stiftelse innen Den norske kirke uten et formål om økonomisk vinning.

Hovedstyret har den øverste ledelsen av arbeidet ved stiftelsen. Stiftelsens Råd utnevner styremedlemmer, og vedtar vedtektene.
Generalsekretær er daglig leder, og leder av hovedkontoret. Kontoret ligger på Nordstrand i Oslo, og består av forvaltning-, informasjon-, fag- og internasjonal avdeling. I tillegg har vi egen døveprest.

Generalsekretær har ansvar for å iverksette hovedstyrets vedtak, å ta initiativ til nye tiltak og prosjekter, samordne tiltak mellom virksomhetene samt å være synlig og tilgjengelig i offentligheten.

Stiftelsen Signo eier sju virksomheter. De har egne styrer, og drives etter avtale med offentlige myndigheter. Tre av dem er aksjeselskaper. 

Vi har totalt 1083 ansatte. Signo er Norges største arbeidsplass for døve, og vi har 186 døve/hørselshemmede ansatte i alle slags stillinger.Tall fra siste årsrapport viser at vi gir tilbud til 672 døve og 436 døvblinde personer.

Se årsrapporten for 2013 i digital utgave her

Signo er Norges største arbeidsplass for døve