G? direkte til innhold [access key = i] G? direkte hovedmeny [access key = h] G? direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Stiftelsen Signo

Vi er en diakonal stiftelse innen Den norske kirke uten et form?l om ?konomisk vinning.

Hovedstyret har den ?verste ledelsen av arbeidet ved stiftelsen. Stiftelsens R?d utnevner styremedlemmer, og vedtar vedtektene.
Generalsekret?r er daglig leder, og leder av hovedkontoret. Kontoret ligger p? Nordstrand i Oslo, og best?r av forvaltning-, informasjon-, fag- og internasjonal avdeling. I tillegg har vi egen d?veprest.

Generalsekret?r har ansvar for ? iverksette hovedstyrets vedtak, ? ta initiativ til nye tiltak og prosjekter, samordne tiltak mellom virksomhetene samt ? v?re synlig og tilgjengelig i offentligheten.

Stiftelsen Signo eier sju virksomheter. De har egne styrer, og drives etter avtale med offentlige myndigheter. Tre av dem er aksjeselskaper. 

Vi har totalt 1083 ansatte. Signo er Norges st?rste arbeidsplass for d?ve, og vi har 186 d?ve/h?rselshemmede ansatte i alle slags stillinger.Tall fra siste ?rsrapport viser at vi gir tilbud til 672 d?ve og 436 d?vblinde personer.

Se ?rsrapporten for 2013 i digital utgave her

Signo er Norges st?rste arbeidsplass for d?ve