Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Stiftelsen Signo

Vi er en diakonal stiftelse innen Den norske kirke uten et formål om økonomisk vinning.

Hovedstyret har den øverste ledelsen av arbeidet ved stiftelsen. Stiftelsens Råd utnevner styremedlemmer, og vedtar vedtektene.
Generalsekretær er daglig leder, og leder av hovedkontoret. Kontoret ligger på Nordstrand i Oslo, og består av forvaltning-, informasjon-, fag- og internasjonal avdeling. I tillegg har vi egen døveprest.

Generalsekretær har ansvar for å iverksette hovedstyrets vedtak, å ta initiativ til nye tiltak og prosjekter, samordne tiltak mellom virksomhetene samt å være synlig og tilgjengelig i offentligheten.

Stiftelsen Signo eier åtte virksomheter. De har egne styrer, og drives etter avtale med offentlige myndigheter. Tre av dem er aksjeselskaper. 

Vi har totalt ca 1000 ansatte. Signo er Norges største arbeidsplass for døve, og vi har 134 døve ansatte i alle slags stillinger.Tall fra siste årsrapport viser at vi gir tilbud til 787 døve og 177 døvblinde personer.

Last ned rapporten i pdf-format:
Signos årsrapport 2012

Signo er Norges største arbeidsplass for døve