Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Ledige stillinger

Hvordan er det å jobbe i Signo?

Signo er en stor arbeidsgiver. Det jobber over 1000 ansatte i de syv virksomhetene som gir tilbud og tjenester til døve, døvblinde og hørselshemmede.

Døve ansatte er en ressurs i Signo. Derfor er vi Norges største arbeidsgiver for døve.Tegnspråkkompetansen er en klar fordel for mange av de stillingene vi har.

Møt Erik som er døv og jobber i Oslo.  

NB: Døve kan sende søknader til stillinger i Signo på tegnspråk. Du kan bruke dvd eller videofil.

Folk er ofte lenge ansatt i Signo. Vi er en IA-bedrift og er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke.  Selv om Signo er en privat organisasjon, har vi pensjonsordninger og lønn som tilsvarer det offentlige. 

Vi ønsker kompetente ansatte i Signo, men for å få den kompetansen må man en gang begynne. Mange starter hos oss allerede som studenter, og spesialiserer seg underveis.

Sjekk våre ledige stillinger under eller send en åpen søknad til oss