Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Om Signo

Grenseløs tro på menneskets muligheter

Signo ble startet i 1898 av Conrad Svendsen, Norges første døveprest. I dag er arbeidet organisert i åtte virksomheter med mer enn 1000 ansatte.

Vi gir et landsdekkende tilbud til døve og døvblinde. Du finner oss i Oslo, Andebu, Sandefjord, Bergen og Trondheim. 787 døve og 177 døvblinde personer får tilbud hos oss.

Våre brukere får bo- og omsorgstilbud, kultur-og fritidstilbud, undervisning i grunn- og videregående skole og voksenopplæring. Vi gir også arbeidstilbud i egne bedrifter og bistand til døve i det ordinære arbeidsmarkedet. I tillegg gir vi eksterne tjenester som utredning, veiledning og kurs. Vi har bistandssamarbeid i flere land.

«Grenseløs tro på menneskets muligheter» er vår visjon. Fordi vi tror alle mennesker bærer på muligheter og potensiale til å utvikle seg.

Signo betyr «jeg tegner».  Det understreker hvor viktig tegnspråk er hos oss, men vi benytter også tegn til tale, taktilt tegnspråk, alternativ og supplerende kommunikasjon. I Signo er det ikke hvilket språk man bruker som er det viktigste, men å forstå og bli forstått. 

Denne teksten er oversatt til tegnspråk. Se videoen til høyre.

 


Relaterte artikler