Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Om Signo

Grenseløs tro på menneskets muligheter

Tegnspråk i alle «varianter» er det som gjør Signo unik.
Kjernemålgruppa vår er døvblinde og hørselshemmede med ulike funksjonshemminger.

De som har kommunikasjonsutfordringer av andre årsaker og ønsker tegnspråktjenester hos oss, kan søke om å få det.

Hva trenger du?
- UTDANNING og KURS

- ARBEID

- BOLIG

Tjenestene våre er landsdekkende.

«Grenseløs tro på menneskets muligheter» er vår visjon. Fordi vi tror alle mennesker bærer på muligheter og potensiale til å utvikle seg.

Signo betyr «jeg tegner».  Det understreker hvor viktig tegnspråk er hos oss, men vi benytter også tegn til tale, taktilt tegnspråk, alternativ og supplerende kommunikasjon. I Signo er det ikke hvilket språk man bruker som er det viktigste, men å forstå og bli forstått. 

Signo ble startet i 1898 av Conrad Svendsen, Norges første døveprest. I dag er arbeidet organisert i sju virksomheter med mer enn 1000 ansatte.

Se tegnspråk-videoen til høyre.